«Bedre å være hekta på Jesus enn heroin»

Dette blogginnlegget er skrevet av Siw Anita Lien, som i sin masteroppgave  skal skrive om kristne aktører i rusomsorgen.

 

Påstanden i overskriften møter jeg stadig vekk, når jeg forteller andre om mitt masterprosjekt om kristne aktører i rusomsorgen. Min masteroppgave dreier seg i all hovedsak om motivasjonen til de som bruker fritiden sin på kristen rusomsorg, og ikke om å måle effekten av kristen rehabilitering. Allikevel er det ganske mange som er opptatt av det og har sterke meninger og følelser knyttet til om behandling som inkluderer sterke kristelige budskap fungerer.

En del av de oppfatningene gir seg utslag i påstander om at hvis man måler kristen rusomsorg opp mot offentlig rusomsorg vil man finne betraktelig bedre resultat hos de som bruker Jesus som veileder og hjelp. Dette er påstander som er vanskelig å finne dokumentasjon på. Det er gjort relativt lite forskning på forskjellene mellom kristen og offentlig rusomsorg og effekten av disse. Påstandene kommer gjerne som subjektive opplevelser av effekt, og egen oppfattelse av hva som nytter.

For deg som har lyst å lese litt om det som er å finne av forskning på feltet, så anbefaler jeg å lese disse to bøkene:

Olav Helge Angell ved Diakonhjemmets Høgskole i Oslo gjorde en evaluering av Evangeliesenteret i 1996 i rapporten «Ennå er det håp – ei evaluering av Pinsevennenes Evangeliesenter». Evangeliesenteret var en av de dominerende private aktørene på rusfeltet på den tid. Hans evalueringsrapport viser at lengde på opphold og oppfølging og nettverk etter endt opphold er avgjørende for at rusbehandling skal virke. Den viser dog ikke at Evangeliesenterets metoder, som kan kjennetegnes som sterkt religiøst preget, er mer effektiv enn andre.

Daniel E. Hood, sosiolog fra USA , har skrevet boken «Addiction Treatment – Comparing Religion and Science in application». Han sammenligner metodene som brukes ved et Kristen rehabiliteringssenter og et ikke-religiøst rehabiliteringssenter. Han finner at metodene de bruker har mer til felles enn hva man skulle tro. Boken gir et godt innblikk i ideologier og metoder som benyttes i rusomsorg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *