Spirituelle turister og deres verter i Nepal

Nora Børø sin tur for et lite blogginnlegg. I Noras masteroppgave skriver hun om spirituell turisme i Nepal.

 

Lengre tids interesse for turisme i Nepal ble totalt trigget etter jeg var ferdig med boken ‘Buddhism Observed’ skrevet av Peter Moran og publisert i 2004. Boken presenterer et feltarbeid Moran jobbet med på nittitallet, hvor han observerte og intervjuet vestlige buddhister i Boudhanath, et område like i utkanten av Kathmandu, hvor tettheten av tibetanske klostre og læresentre er høyest i hele Nepal. Moran studerer hovedsakelig hvordan hans informanter definerer seg selv og sin buddhistiske praksis, og hvordan de kommuniserer denne. I oppsummeringen rører Moran ved temaet jeg har en særlig interesse for; nemlig hvordan turisme kan påvirke vertsbefolkningen, de som ofte vil være inspirasjonen for de vestlige buddhistenes praksis. Han foreslår at tibetanere som observerer vestlige buddhisters observasjon av andre tibetanere, muligens kan ha en påvirkning på hvordan tibetanske lekfolksbuddhister vurderer og kommuniserer sin egen religion, og oppfordrer til videre forskning rundt dette.

Inspirert av Moran gjennomførte jeg et feltarbeid hvor jeg intervjuet unge nepalesere om deres religiøse praksis, for å forsøke å registrere hvorvidt Kathmandus spirituelle turisme-miljø kan ha hatt en påvirkning på religiøse trender og/eller diskurs blant disse. Flere forskere har hevdet at turisme har en sekulariserende effekt på sine verter, men jeg mener altså å kunne se eksempler på det motsatte.

Med meg i arbeidet har jeg Gregory P. Grieves ‘Retheorizing Religion in Nepal’, hvor han bidrar med svært gode innspill til hvordan man i det hele tatt kan mene og skrive ting om en kultur som så ofte kun er blitt representert i litteraturen av samfunnets elitegrupper.

Bøkene er altså ‘Buddhism Observed’ av Peter Moran, og ‘Retheorizing religion in Nepal’ av Gregory P. Grieve (sistnevnte er fiffig nok allerede nevnt på denne bloggen som en viktig bidragsyter i fagområdet religion- og populærkultur, og da særlig innen spill). Dette er ikke noe utelukket for Sør-Asia-nørder, men for alle som har en interesse for samspillet mellom religion og turisme, og for de som ønsker å skrive om kulturer som så ofte er blitt representert av eliteminoritetene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *