JERUSALEM – fra historisk mangfold til etnisk rensing

Velkommen til åpent møte:

*JERUSALEM*
*- fra historisk mangfold til etnisk rensing*
med Øystein Grønning, sivilarkitekt og planlegger

Tid: Onsdag 22. februar, kl. 19.00
Sted: SV-fakultetet, Fosswinkels gate 6 (bak det gamle BT-bygget), Bergen
Inngang: kr 30,-

Grønning vil snakke om* Jerusalems historie som flerreligiøst samfunn*
og hvordan dette har vært organisert, for eksempel i avtalene mellom
kristne og muslimer i Gamlebyen. Han vil fortelle om sin kjennskap til
både* lutherske* og* syrisk-ortodokse* kirkemiljø. I 2003-04 arbeidet
Grønning med scenarioer for en fredelig framtid for Jerusalem, der
modeller for sameksistens var tema. I den sammenheng gjennomførte han en
serie* dybdeintervju* med framtredende jerusalemitter fra ulike
samfunnsgrupper.

På møtet vil Grønning se på Jerusalems fremtid i lys av den forserte
rensingen som pågår i form av ulovlig kolonisering av palestinske
områder i Øst-Jerusalem. Til slutt vil han gå inn på konsekvensene av at
verden ikke stanser Israels ulovligheter. Noe av disse har dessverre
blitt tydelig bekreftet ved urolighetene den siste tiden.

Grønning er sivilarkitekt og planlegger, og har hatt oppdrag gjennom
flere lengre opphold i Palestina siden 1995. Han har vært rådgiver for
det palestinske planleggingsministeriet, både i Gaza og
Jerusalem-området, og har arbeidet med Jerusalem for palestinernes
forhandlingsenhet i Negotiations Support Unit. I 2005 ledet Grønning
planarbeidet med de områdene Israel til da hadde kolonisert i Gaza.
Grønning har bodd i Jerusalem med sin familie.

Det hadde vært veldig fint om dere sendte et tips om dette møtet videre
til andre dere tror kan ha interesse for temaet. Det er brennaktuelt,
sett mot dagens tendenser til «religionskrig» i media og blant en del
ytterliggående på begge/alle sider.

Vennlig hilsen
Palestinakomiteen i Bergen
Hallvard Birkeland

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *