Norsk Egyptologisk Selskap

Søndag 30. april ble første årsamling for Norsk Egyptologisk Selskap avholdt i avdelingen for kulturhistorie på museet. Richard H. Pierce innledet med å fortelle om utfordringer et egyptologisk selskap måtte forbrede seg på å møte, viktigheten av samarbeid med andre (nordiske) egyptologiske foreninger og et historisk overblikk om de han kalte «etnisk» norske egyptologer. Videre presenterte Terje Østigårds hans kommende prosjekt der han skal undersøke vannets rolle i den tidlige formingen av egyptisk sivilisasjon. Primus motor og stipendiat Pål Steiner holdt et foredrag om symbolbruk i pyramidetempler og ga ved det oss et lite innblikk i hans hovedfagsoppgave. Anders Bettum fortalte om en teori («på et prematurelt stadium») angånde en mellomkiste som skal restaureres ved Kulturhistorisk Museum i Oslo. Koptolog Christian Bull ga en innføring i Hermetisk tradisjon og egyptisk religion. Til slutt fortalte Vidar Edland om de ny-religiøse bevegelsene «The Theosophical Society» og «The Hermetic Order of the Golden Dawn» og deres bruk av egyptiske (religiøse) forestillinger.

På nettet:
Norsk Egyptologisk Selskap på nettet
Terje Østigård
Anders Bettum forskning.no
Hermetism wikipedia
The Hermetic Order of the Golden Dawn wikipedia
The Theosophical Society wikipedia

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *