Nordplus og Ph.D vacancy

Faggruppen ba meg om å informere om følgende:

1. Notera att Nordplus-stipendier för studenter och lärare finns att söka. Utbytet gäller mellan Oslo, Bergen, Stockholm, Uppsala, Visby, Göteborg, Lund, Reykjavik och Åbo. Dead-line är 21.9 och ansökan lämnas till mig. Före det ska studenten/läraren ha varit i kontakt med mottagarinstitutionen. Det är viktigt är att du gör reklam om denna möjlighet bland personal och studenter.

Studenterna får € 180 per månad samt ett resebidrag som beror på till
vilket land/eller hur långt de åker (250-350-450€). Lärarna får € 355
per vecka och resebidrag på samma sätt som studenterna.

De uppgifter som behöv gällande studenterna är (blanketter finns på
internationella byrån vid ditt universitet):
Namn
Adress
E-post adress
Personsignum
Bankkonto
Bankens namn
Inskrivningsår, dvs vilket år studierna har inletts
Varifrån – vart studenten åker, när och hur länge
På blanketten ska man ange vilka kurser som tas i mottagaruniversitetet och
vad de ersätter i hemuniversitetet.

Lena Marander-Eklund
Åbo Akademi

2. Vacancy for a Ph.D. position for Western Esotericism at the University of Amsterdam. The deadline for applications is November 1. For all further information: see the announcement on the homepage

Wouter Hanegraaff

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *