Ytringsfrihet i ulike kontekster. Perspektiver etter karikaturstriden

«Karikaturstriden i kjølvannet av Jyllandspostens Muhammed-tegninger skapte stor debatt om ytringsfriheten i mange verdenshjørner. Elisabeth Eide m.fl. har nå analysert mediedekningen av karikaturstriden i boken Transnational Media Events. The Mohammed Cartoons and the Imagined Clash of Civilizations. Vi vil diskutere hva vi har lært etter karikaturkontroversen. Hva ble konsekvensene av de ulike fortolkningene av og reaksjonene på Muhammed-tegningene, og hva kan vi lære av denne transnasjonale mediebegivenheten? Striden om Muhammed-tegningene er på ny blitt aktuell gjennom debatten som er rundt ytringsfrihet i forhold til FNs rasismekonferanse i Genève, 20-24 april. Muslimske land har ønsket å få inn formuleringer i resolusjoner som gjenspeiler en bekymring for at ”krigen mot terror” bidrar til økt rasisme og religiøs intoleranse. Dette finner mange vestlige land problematisk, fordi de oppfatter dette som et angrep på ytringsfriheten. Nasjoner som blant annet USA, Israel og Canada har trukket seg fra konferansen. Skal ytringsfriheten sikres 100 % eller bør man kunne sensurere krenkende ytringer om religion?»

Deltagere på seminaret er Flemming Rose, Kulturredaktør i Jyllands-Posten. Elisabeth Eide,  Seniorforsker ved Culcom, UiO, og nestleder i Norsk PEN. Frank Rossavik, Samfunnsredaktør i Morgenbladet. Bjørnar Borvik, Førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiB.

Tid: 17.4.2009 12.15 – 15.00
Sted: Egget, Studentsenteret

Se fullt program her Ytringsfrihet i ulike kontekster. Perspektiver etter karikaturstriden

Ytringsfriheten er ikke urokkelig (På Høyden)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *