Kunngjøring og doktordisputas

UNIVERSITETET I BERGEN

Det humanistiske fakultet

K U N N G J Ø R I N G

PhDgraden – Ida Marie Høeg

Prøveforelesning:

Ida Marie Høeg vil holde følgende prøveforelesning for PhDgraden:

Tid: torsdag 27.august 2009 kl. 16.30

Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Oppgitt emne:

«Klassisk og moderne ritualforsknings anvendelighed i forbindelse med nutidig navngivningspraksis.«

DOKTORDISPUTAS

Tid: fredag 28.august 2009 kl. 09.30

Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Avhandlingens tittel:

Velkommen til oss”. Ritualisering ved livets begynnelse.

Opponenter:

1. opponent: Professor Eila Helander, Helsingfors universitet

2. opponent: Professor Margit Warburg, Københavns universitet

Leder av komiteen er professor Michael Stausberg, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Settedekan Christhard Hoffmann vil lede disputasen.

Adgang for interesserte

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *