Råd til studenter på Masternivå

Punktene nedenfor er ikke en beskjed fra seksjon for religionsvitenskap ei heller juridiske redegjørelser – men fagutvalgets råd og anbefalinger til masterstudenter på grunnlag av en gjennomgang av den standariserte veilednings-kontrakten og våre inntrykk etter samtaler med seksjonsledelse.


(1) Master-studenter mister de fleste privilegier i veilednings-forholdet når de beveger over normert tid. Vi anbefaler derfor alle å passe på at de kommer i mål til planlagt tid. Over-normert tid går utover seksjon og kommende kull med studenter. Å holde seg innenfor normert tid bidrar positivt, som de fleste vet, også i videre søknader i akademia. Master-studiet er ikke det samme som hovedfag, og en ny tid med nye forventninger må spille inn i din planlegging fra første dag.

(2) Veiledning utover normert tid kan gjøres med eksplisitt kontrakt, men masterstudent bør ikke forvente seg noe utover det som er vanlig veiledning – heller mindre.

(3) Avtaler om veiledning utover normert tid, bør tidlig stadfestes med skriftlig kontrakt mellom veileder og student.

(4) Masterstudenter anbefales å være den aktive parten i et veiledningsforhold; å jevnlig ta kontakt med veileder og jevnlig informere veilder om sine ønsker og tanker.

(5) Masterstudenter må regne med å bli påkrevd å vise til resultater, dvs. fremlegge kapitler og tekst, spesielt i det siste semesteret. Forskjellige veiledere er prosess/resultat orienterte, men vi antar at det er til det beste for masterstudenten alltid å være resultat-orientert og godta slike krav spesielt i det siste semesteret.

(6) Dersom problemer oppstår i en veiledningssituasjon/forhold anbefales master-studenten til å informere studiekonsulent ved seksjonen eller fagutvalget med en skriftlig beskrivelse og søknad som konkretiserer problemet. Ikke forvent at du får byttet, spesielt ikke i perioder der seksjonen har lite veilednings-ressurser (det vil si perioder med mye sykemeldinger og forskningsfri). Man bør være kompromiss orientert.

(7) Dersom alt skulle skjære seg, så er det alltid en mulighet å oppnevne en bi-veileder som du kan forholde deg mer frekvent til. Men dette må avklares og konstruktivt utarbeides i samarbeid med veileder og seksjon.

(8) Det er DU og ikke veileder / veiledning som til syvende og siste avgjør om oppgaven blir bra. Husk at master-miljøet på (men også utenfor) religionsvitenskap kan bidra som lesere og rådgivere.

(9) Masterstudenter spesielt, anbefales å være aktive i studentmiljø og fagutvalg utover kaffepauser, fordi de har et ansvar ovenfor lavere-grad studenter og fordi dette mest sannsynlig vil bidra til et tettere og kvalitativt bedre forhold mellom studenter og mellom studenter og seksjon. Dette, tror vi, vil bedre kommunikasjonsforholdet mellom de forskjellige parter, og virke preventivt på mulige kommunikasjonsproblemer og hjelpe studenters behov for å formidlet sine behov i også veilednings-forhold.

Janemil Kolstø

Knut Melvær

Fagutvalget i Religionsvitenskap UiB

Vi har også gjort veiledningskontrakten tilgjengelig til nedlastning (Høyre-klikk -> «lagre som..).
Kom gjerne med innspill, kommentarer og kritikk!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *