Råd til studenter på Masternivå

Punktene nedenfor er ikke en beskjed fra seksjon for religionsvitenskap ei heller juridiske redegjørelser – men fagutvalgets råd og anbefalinger til masterstudenter på grunnlag av en gjennomgang av den standariserte veilednings-kontrakten og våre inntrykk etter samtaler med seksjonsledelse.

Fortsett å lese Råd til studenter på Masternivå

Seksjonsrådsmøte

Fredag 17.02. var det seksjonsrådsmøte for Religionsvitenskap. Vi er representert med tre studeter på disse møtene, denne gangen var Janne Åsheim, Janemil Kolstø og Knut Melvær tilstede. Under er sakslisten gjengitt der jeg har gitt noen korte kommentarer til noen av sakene som kan være interessante for relv.vit. studenter.

Fortsett å lese Seksjonsrådsmøte