Helsevesenet – vår tids sekulære folkekirke?

For dem som er interessert skal professor i teologi, og president i Lagtinget, Inge Lønning holde et foredrag på «Filosofisk poliklinikk» med  tittelen: «Helsevesenet – vår tids sekulære folkekirke?». Dette foredraget skal holdes på Haukeland Sykehus onsdag 11.10 kl 19.00 i 3. etasje, Stort Auditorium. Entré kr. 20.

Foredraget er et i rekken av flere foredrag som tar opp tema knyttet til spørsmål om legevitenskapen har tatt over en del av religionenes funksjon og om til troen til at helsevesenet skal  løse alle problemer ligner på tiltroen som tidligere var forespeilet religiøse sjelesørgere, filosofer, prester og munker. Videre stiller de seg spørsmål som: Er medisinen, og vitenskapen generelt, blitt del av et teknisk-magisk «livssyn» som gir trygghet og forutsigelighet i en truende verden? Er ambulansehelikoptere viktige for helsen eller flygende symboler som holder dødsangsten i tømme? Hvis medisinske tilbud har religiøse funksjoner, hvordan bør leger, sykepleiere og annet helsepersonell tenke om sin egen rolle? Kan mennesket overhodet klare seg uten tillit til at systemer, autoriteter, kunnskap og teknologi har en innebygd tendens til å ordne virkeligheten til det beste? En del av tankene bak denne forelesningsrekken er presentert i Edvin Schei sin kronikk i BT: «Magisk realisme, medisin og fornuft» og en kan lese mer om Filosofisk Poliklinikk her, på deres hjemmeside. Her kan en også se oversikt over fremtidige foredrag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *