Kristendommens betydning…

Einar Thomassen har i dag kommet med et debattinnlegg på dagbladet.no om KRL/RLE-faget og kristendommens betydning.

«KRL-FAGET: Janne Haaland Matlary og Dagfinn Høybråten argumenterer mot det de kaller «en betydelig nedprioritering av kristendomsundervisningens del av skolens KRL-fag» gjennom å vise til at«kristendommen har en unik betydning for formingen av norsk og europeisk kultur og verdiarv gjennom 1500 år». Ingen med de minste kunnskaper i historie kan bestride at kristendommens betydning har vært meget stor. (Hva «unik» betyr i denne sammenhengen er det vanskeligere å få tak i.) Det innebærer ikke nødvendigvis at denne «betydningen» utelukkende har vært av det gode. Les mer her.

Evolusjonær og kognitiv religionsvitenskap

De som er interessert i evolusjonær og/eller kognitiv religionsvitenskap kan det være en idé å ta en titt på siden til studentgruppen/forumet for evolusjonær og kognitiv religionsvitenskap (fur.uib.no/ecsr). Her er det allerede konkrete planer for to samlinger i nærmeste fremtid (15. november og 7. desember) samt en tredje og siste samling før jul (ikke bestemt tidspunkt).

Mvh
Per-Arne

Linker til religion på nett

Forskning.no 

For de interesserte er det nå kommet noen artikler om pinsebevegelsen på forskning.no. Dette er Pinsebevegelse i hundre, I karismatikkens kraftsentrum og Englespråk og demonutdrivelser. I tillegg til dette fins det en rekke andre korte artikler som kanskje kan være av interesse, som for eksempel «Kreasjonisme til skolestart», «Hvem eier englene?» og «Older age?» Se mer forskning.no under temaet «religion».

Anpere

Nå når RELV101 nettopp har hatt forelesning om definisjoner er det kanskje også et bra tidspunkt å tipse om en ganske ny artikkel i Anpere (et skandinavisk religionsantropologisk tidsskrift). Artikkelen heter «A scientific Definition of Religion» og er skrevet av James W. Dow.

Mvh
Per-Arne

– Religionen sier hvem vi er (Religion i nettavisene)

Ingvild Sælid Gilhus, levende religioner og identitetsmarkører i Stavanger Aftenblad : 

– Norge er et kristent land og vil fortsette å være det i uoverskuelig framtid. Vi har en kristen religion og en kristen kultur som er en del av den vestlige verden, sier professor Ingvild Sælid Gilhus.

Se mer i Stavanger Aftenblad 

Religion i papiravisene

Vår føljetong om religion i nettavisene får her en avlegger. Jeg vil nå henlede oppmerksomheten mot dagens (04.03.07) Bergens Tidende. BTs debattsider er interessant å følge med på, så også i dag. Det er mang en gang at kaffen går i vrangstrupen i overraskelse over hvor mye dumt «folk» kan lire av seg. Mange ganger er disse innleggene av den provoserende sorten som fordrer til aggresjonsbeherskelse av vanskeligste sort. Noen innlegg får en til å tvile på ytringsfriheten, mens andre får en til å tenke på «vær varsom» plakatens punkt om å beskytte folk mot seg selv. Heldigvis er det også veloverveide og interessante innspill. Jeg vil med dette oppfordre alle til å bidra på den sistnevnte fronten slik to av «våre» masterstudenter gjør i dagens BT. Her er overskriften «Religionsvitenskap – teologi, historie eller fantasi?». I tillegg til dette er det også to andre «religionsrelaterte» debattinnlegg. Det ene handler om kjønnslemlestelse og det andre om islam og ytringsfrihet. Innlegget om kjønnslemlestelse hevder det er en motbydelig tanke å gå i dialog med dem som praktiserer omkjæring av jenter, mens skribenten av «islam og ytringsfrihet» hevder at Islam kan sammenlignes med nazismen. Jeg vil anta at de fleste vil finne dette som interessant og sannsynligvis provoserende lesning. Om ikke annet kan kanskje disse brukes som substitutt til påskenøtter alá finn 10 feil.

EDIT: Dere kan laste den ned her: pdf

Mvh
Per-Arne

Religion i nettavisene

Religion dukker titt og ofte opp i nettavisene. Tidligere års fur-føljetong, «religion i nettavisene», kan nå presentere tre nye bidrag:

En artikkel fra Vårt Land kan fortelle at”de to viktigste ting i livet for unge mennesker i dag er venner og familie. De to minst viktige er festing og religiøs tro.» Dagsavisen følger opp og kan meddele at”kristendom er på kraftig retur blant ungdom.» Samtidig hevder Hanne Eggen Røislien (stipendiat i religionsvitenskap ved NTNU) i en kronikk i  Aftenposten at ”religion har fått en forsterket og fornyet rolle, særlig i Vesten, det siste tiåret eller to (noe som gjør at det trengs en mer presis på begrepsbruk når religion omtales og diskuteres).»

God fornøyelse.

Mvh
Per-Arne

Helse i øst og vest

Onsdag 6.12. kl. 19 vil Notto Thelle, teolog ved Universitetet i Oslo,
innlede til diskusjon med et foredrag hvor han sammenlikner forestillinger
om helse, sunnhet og sykdomsforståelse i buddhistiske og kristne kulturer.

TITTEL: «Helse og helhet. Erfaringer og refleksjoner i møte mellom
kristendom og østlig filosofi»

STED: Store aud, Sentralbygget, Haukeland sykehus.

Se mer på http://www.uib.no/isf/filpol/

Religion på forskning.no

Lite å gjøre på? Da kan du kanskje se litt på disse artiklene på forskning.no:

«Ateistene slår tilbake»
Hvorfor er vi religiøse? Representerer religiøs tro en biologisk fordel, eller er den mer å regne som et tilfeldig biprodukt av noe annet, og langt mer nyttig? De siste årene har gitt oss en serie bøker som studerer religion som naturlig fenomen.

«Islamistiske bevegelser fremmer vestlige verdier «
Islamistiske bevegelser i Midtøsten bidrar til å fremme vestlige verdier. De representerer ofte moderniserende og demokratiske krefter i opposisjon til korrupte og udemokratiske regimer.

«Kjønn og religion splitter Europa»
Samlingen av Europa under en felles grunnlov viste seg å være et vanskelig prosjekt. En av de største hindringene er religionsstyrte variasjoner i kjønnsroller, mener Jan Erik Grindheim.

«Var Guds stemme en gass?»
Orakelet i Delfi, der prestinner fikk syner fra den greske guden Apollon, er berømt den dag i dag. Forskere har lenge spekulert på om prestinnenes visjoner skyldes gasser. Spørsmålet er bare: Hvilken gass?

«Intelligente tanker»
Essays av folk som Daniel Dennett, Richard Dawkins og Steven Pinker gjør John Brockmans bok ”Intelligent Thought” til en hendig innføring i de viktigste argumentene i kreasjonisme/ID-debatten.

Helsevesenet – vår tids sekulære folkekirke?

For dem som er interessert skal professor i teologi, og president i Lagtinget, Inge Lønning holde et foredrag på «Filosofisk poliklinikk» med  tittelen: «Helsevesenet – vår tids sekulære folkekirke?». Dette foredraget skal holdes på Haukeland Sykehus onsdag 11.10 kl 19.00 i 3. etasje, Stort Auditorium. Entré kr. 20.

Foredraget er et i rekken av flere foredrag som tar opp tema knyttet til spørsmål om legevitenskapen har tatt over en del av religionenes funksjon og om til troen til at helsevesenet skal  løse alle problemer ligner på tiltroen som tidligere var forespeilet religiøse sjelesørgere, filosofer, prester og munker. Videre stiller de seg spørsmål som: Er medisinen, og vitenskapen generelt, blitt del av et teknisk-magisk «livssyn» som gir trygghet og forutsigelighet i en truende verden? Er ambulansehelikoptere viktige for helsen eller flygende symboler som holder dødsangsten i tømme? Hvis medisinske tilbud har religiøse funksjoner, hvordan bør leger, sykepleiere og annet helsepersonell tenke om sin egen rolle? Kan mennesket overhodet klare seg uten tillit til at systemer, autoriteter, kunnskap og teknologi har en innebygd tendens til å ordne virkeligheten til det beste? En del av tankene bak denne forelesningsrekken er presentert i Edvin Schei sin kronikk i BT: «Magisk realisme, medisin og fornuft» og en kan lese mer om Filosofisk Poliklinikk her, på deres hjemmeside. Her kan en også se oversikt over fremtidige foredrag.