Prøveforelesning og disputas: Gina Dahl

Prøveforelesninger:

Cand. Philol. Gina Dahl vil holde følgende prøveforelesning for dr.art.-graden:

Tid: torsdag 3. mai 2007 kl. 16.30
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Oppgitt emne:
«Teologiske strømninger innenfor protestantismen (frem til ca. 1750) belyst gjennom geistlige boksamlinger i Norge.»

DOKTORDISPUTAS
Tid: fredag 4. mai 2007 kl. 09.30
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Avhandlingens tittel:
Questioning religious Influence- Private Libraries of Clerics and Physicians in Norway 1650 – 1750

Opponenter:

1. opponent: Charlotte Appel, Roskilde Universitetscenter, Danmark
2. opponent: Nils Gilje, IKK, Universitetet i Bergen

Leder av komiteen er professor Ingvild Gilhus, IKRR, Universitetet i Bergen.

Settedekan Jostein Børtnes vil lede disputasen.

Adgang for interesserte

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *