Debatt: Islamisme som politisk, sosialt og religiøst fenomen, i fortid og samtid.

HIFO (Den Historiske Forening) i Bergen inviterer til debatt om islamisme, tirsdag 11. september 2007 kl. 1900. Det hele foregår på Logen Teater (baren i andre etasje). Arrangementet er gratis!

Angrepene mot World Trade Center, 11. september for seks år siden, førte til et kraftig forsterket fokus på politisk islam. Med oss til å diskutere sentrale spørsmål om politisk islamisme har vi fått to av Norges fremste eksperter på islam, Knut Vikør, professor i historie ved Universitetet i Bergen, og Bjørn Olav Utvik, førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo. Mens Utvik vil gi en generell introduksjon til temaet islamisme, og hvordan islamisme også kan sees som en moderniserende reformbevegelse, vil Vikør ta for seg hva kravet om gjeninnføring av islamsk lov (shariah) innebærer i praksis. De to vil også komme inn på kritikken som har vært rettet mot forskere som har betont et mer nyansert syn på islamisme, og etiske problemstillinger knyttet til forskning på islamisme, i lys av dagens samfunnsdebatt.

Dette er i høyeste grad relevant for oss religionsstudenter!
Se http://www.hist.uib.no/hifo/ for mer informasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *