Invitasjon til seminar og plenumsdebatt på BIKS:

Invitasjon til seminar og plenumsdebatt på BIKS:
Kvinnelig omskjæring – informasjon, utfordringer og tiltak

Torsdag 13. desember (uke 50) kl 09:30-15:30
Adr.: Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS), Kong Oscarsgt. 15, 5017 Bergen.

Formålet med seminaret er å få frem nøktern og velfundert informasjon om hvordan situasjonen er på dette feltet i Norge i dag.

Hvor utbredt er kvinnelig omskjæring?
Hvilke utfordringer står vi ovenfor?
Hvordan kan vi løse dem på en best mulig måte?
Hvordan påvirkes hverdagen for de minoritetsgruppene som stadig omtales i media når det gjelder omskjæringsspørsmål?

Innlegg ved:

Aud Talle – Professor i sosialantropologi, forfatter av boken «Om kvinnelig omskjæring»
Kjell Erik Øie – Statssekretær, Barne- og likestillingsdepartementet
Heidi Tornhill – Kirurg ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus
Chiku Ali – MOKS (Mottaks- og kompetansesenteret for integrering av innvandrere og flyktninger)

Det vil bli holdt plenumsdebatt etter innleggene.
Målgruppen for seminaret er både innvandrermiljøer, ungdom, studentgrupper, forskere, ansatte i helse- og oppvekstsektoren, og andre som ønsker å vite mer om temaet.
Seminaret er gratis og det vil bli servert enkel lunsj og kaffe.

Påmelding pr. e-post til kontakt@frivillighet.org innen 11.12.2007 .

Arrangører:
-Frivillighetssentralen Vitalitetsenteret og Det felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH)
-2gether (samarbeidsprosjektet mellom Frivillighetssentralen Vitalitetsenteret og DFIRH)
-KIS (Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter)

For mer informasjon: www.2gether.no eller tlf. 93 49 01 32.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *