Invitasjon til seminar og plenumsdebatt på BIKS:

Invitasjon til seminar og plenumsdebatt på BIKS:
Kvinnelig omskjæring – informasjon, utfordringer og tiltak

Torsdag 13. desember (uke 50) kl 09:30-15:30
Adr.: Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS), Kong Oscarsgt. 15, 5017 Bergen.

Formålet med seminaret er å få frem nøktern og velfundert informasjon om hvordan situasjonen er på dette feltet i Norge i dag.

Hvor utbredt er kvinnelig omskjæring?
Hvilke utfordringer står vi ovenfor?
Hvordan kan vi løse dem på en best mulig måte?
Hvordan påvirkes hverdagen for de minoritetsgruppene som stadig omtales i media når det gjelder omskjæringsspørsmål?

Innlegg ved:

Aud Talle – Professor i sosialantropologi, forfatter av boken «Om kvinnelig omskjæring»
Kjell Erik Øie – Statssekretær, Barne- og likestillingsdepartementet
Heidi Tornhill – Kirurg ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus
Chiku Ali – MOKS (Mottaks- og kompetansesenteret for integrering av innvandrere og flyktninger)

Det vil bli holdt plenumsdebatt etter innleggene.
Målgruppen for seminaret er både innvandrermiljøer, ungdom, studentgrupper, forskere, ansatte i helse- og oppvekstsektoren, og andre som ønsker å vite mer om temaet.
Seminaret er gratis og det vil bli servert enkel lunsj og kaffe.

Påmelding pr. e-post til kontakt@frivillighet.org innen 11.12.2007 .

Arrangører:
-Frivillighetssentralen Vitalitetsenteret og Det felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH)
-2gether (samarbeidsprosjektet mellom Frivillighetssentralen Vitalitetsenteret og DFIRH)
-KIS (Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter)

For mer informasjon: www.2gether.no eller tlf. 93 49 01 32.

Film+ debatt: Gir bibelen rom for kjærlighet mellom to personer av samme kjønn?

Film: For the Bible tells me so. Regi Daniel G. Karslake, USA 2007

Hva skjer når foreldre som er dypt kristne, konservative og bibeltro får vite at datteren eller sønnen deres er lesbisk eller homofil? I mange tilfeller vet vi at foreldrene vender ryggen til sine barn og støter dem ut i det ytterste mørke. Utrolig nok har mange foreldre et sterkere forhold til en abstrakt gud enn til sine egne barn. Men denne filmen du ikke bare bør, men må få med deg, handler om de andre – de som ble tvunget til å revidere og revurdere sitt syn på det skrevne ord. I ett av de seks tilfellene skjedde det for sent – en mor støtte sin datter fra seg – men etter datterens selvmord, forsto også denne moren at det var noe i veien med henne selv, ikke barnet hennes. FOR THE BIBLE TELLS ME SO var den beste og viktigste filmen som ble vist under årets filmfestival i Sundance.

I forbindelse med presentasjonen av denne filmen vil regissøren Daniel Karslake være til stede. Han deltar også i paneldebatt i Studentersamfunnet torsdag 18. oktober.

Debatt:
Bibelen kan tolkes ordrett eller i historisk kontekst. Kristne revurderer stadig synet på hvordan ulike deler av Bibelen bør forstås. Tilhengere av en konservativ bibeltolkning mener Bibelen mister budskapet ved at man lar det politisk korrekte til enhver tid avgjøre hvordan Bibelen skal tolkes. Ut fra en liberal tilnærming til Bibelen legger man vekt på den historiske konteksten. Her menes det at Bibelen er farget av tiden den er skrevet i, og at det er nødvendig med tolkning for å få frem det sentrale budskapet for mennesker i dag.

Den Norske Kirke har ikke avgjort hvordan den mener Bibelen skal tolkes i spørsmål rundt homofiles rolle og rettigheter i kirkefelleskapet. I de konservative miljøene mener man at splittelsen i kirken fører til utmeldeldelser fra Den Norske Kirke og etableringer av alternative menigheter. Kirke- og kulturminister Trond Giske vil på den andre siden at statskirken skal fungere som en felleskirke med rom for ulike syn. Tåler kirken splittelse i homofilispørsmålet? Er det opp til kirken som organisasjon å avgjøre hvordan Bibelen skal tolkes av den enkelte? Hvordan kan kirken unngå å fordømme homofile hvis de fordømmer homofil praksis?

Arrangør: Studentersamfunnet/ Cinemateket USF/ BIFF
Dato: 18/10/2007
Klokkeslett: Film 17:30, debatt19.15
Sted: Cinemateket USF, Sardinen USF
Pris: 40+ 50/20
Mer info: http://samfunnet.uib.no/ http://www.cinemateket-usf.no