Communitas: Cargo Cults

Communitas er et empiri-seminar hvor vi ser nærmere på religioner vi vet lite eller ingenting om. Vi sender ut en artikkel på .pdf i forkant, vanligvis fra en religions-encylopedia. På vært seminar har en person tatt på seg ansvaret å lese og presentere en sammenfatning av religionen slik den blir fremstilt i artikkelen.

Sist semester hadde vi hele 11 samlinger, hvor vi var gjennom keltisk, slavisk, cubansk, fønikisk, kanaanittisk/ugarittisk, vestlig buddhistisk, aboriginsk, maorisk, okinawisk og drusisk religon.

Communitas 2009-12
Tema: Cargo Cults
Tid: Onsdag 14/01, kl. 16:15
Sted: 3. etasje Øisteinsgt. 3

Dersom du er interessert i å lese artikkelen om Cargo Cults, send meg en mail!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *