Fagkritisk Dag: En Religionsvitenskapelig Institusjon i Bergen?

Last ned: program (.pdf)

BOLK 1

En Religionsvitenskapelig Institusjon i Bergen?

Fagkritisk dag, Torsdag 5. Mars

STED: Aud R, SH. Skole
TID: 5. Mars, 1100-1400

Fagkritisk dag inviterer til å sette et kritisk søkelys på faget. I år har vi valgt å gjøre dette på to måter. Først ønsker vi å diskutere institusjonelle utviklinger de siste årene og hvordan dette kan relateres til religionsvitenskapelig fagidentitet, studenthverdag og fagtilbud. Om kvelden inviterer vi til en uformell og fagteoretisk diskusjon om sentrale begreper som brukes flittig i fagdiskursen.

1100 – 1130: Fra seksjon til faggruppe
Innledere: Christhard Hoffmann & Michael Stausberg

I 2007 gikk Seksjon for religionsvitenskap ved Institutt for klassisk filologi, russisk og religionsvitenskap over til å bli Faggruppe for religionsvitenskap ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. Hvordan står religionsvitenskap i det nye instituttet mellom to store fag som arkeologi og historie? Hvilke konsekvenser har den nye instituttordningen for studentene?

1130 – 1200: Fra master til PhD
Innledere: Christhard Hoffmann & Michael Stausberg

I fjor søkte ti stykker fra religionsvitenskap på ph. d-stillingene på HF. Ingen fikk. Hva ligger bak utvelgelsesprosessen? Hvilke utfordringer er knyttet til forsker-rekrutteringen ved religionsvitenskap?

1215 – 1300: Fra mellomfag til årstudium
Innledere: Ingvild S. Gilhus & Ronald Worley

Religionsvitenskap i Bergen representerer en av de største forskningsenhetene for religionsvitenskap i Europa. Før Bologna-reformen kunne man melde seg opp i grunn-, mellom- og hovedfag i religionsvitenskap. Hvorfor har vi ikke et bachelorprogram i religionsvitenskap? Er det ønskelig med et slikt bachelorprogram? Hva kan det religionsvitenskapelige miljøet i Bergen tjene på et slikt program? Hva tjener Universitetet i Bergen på det nåværende opplegget?

1315 – 1400: LUNSJ

BOLK 2

Religionsbegrepets støttekategorier

STED: STUDENTEN (klikk for kart)
TID: 5. Mars, 1700-2100

Vi vender blikket innover og på vår egen fagdiskurs. Noen begreper går igjen i alt fra bacheloroppgaver til doktorgradsteser. Noen begreper oppfattes som utdaterte, mens andre oppfattes som identitetsoppløsende. Hva bruker man disse begrepene til? Hvordan hjelper de oss til å si noe om ‘religion’?

I Bolk 2 inviterer vi til diskusjon av mange av religionsvitenskapens støttekategorier.

Innledere: Marit Amundsen, Christian Bull, Jonis Forland, Michael Hertzberg, Astrid Hovden, Janemil Kolstø, Knut Melvær, Elisabeth Moe, Lars Skybak, Pål Steiner, Håkon Tandberg, Åshild Thorsen og flere…

Det kan komme endringer i programmet.

1700: Introduksjon
Divinasjon
Guder
Kjønn
Lov
Myte
Symbol
Sekularisering
Sted
Stratifisering
Tekst
Visualitet
Ritual
Rom

2100: FAGFEST

2 kommentarer til «Fagkritisk Dag: En Religionsvitenskapelig Institusjon i Bergen?»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *