Areopagosstipendet 2011

«Har du fått øynene opp for nye sammenhenger? Areopagosstipendet gis til studieprosjekter innenfor misjonsorganisasjonen Areopagos’ arbeidsområder i Norge og Kina: religionsdialog, nyåndelighet, kristen spiritualitet og trospraksis i dag.

Stipendet er på NOK 100 000 og går til underhold og utgifter i forbindelse med prosjekter av 1-6 måneders varighet. En kan søke om hele summen eller deler av den. Hvis søker har studiepermisjon med lønn, vil bare ekstrautgifter til prosjektet kunne betales.
Areopagos avgjør etter en helhetsvurdering av søknadene om stipendet skal gis til ett større prosjekt eller deles mellom flere mindre prosjekter.

Søknadene blir vurdert etter disse kriteriene:

· Kvalitet i prosjektpresentasjonen

· Tydelig plan for gjennomføring

· Realistisk/gjennomførbart prosjekt

· Fremmer ny tenkning og praksis

· Fremmer Areopagos’ visjon, verdier og formål – og gjerne kombinerer flere av av organisasjonens arbeidsområder

· Praksisnært/relevant i forhold til kirkens oppdrag

Krav til søkeren
Vi stiller ikke formelle krav til at søkeren må være på et bestemt akademisk nivå, men forventer prosjekter av høy kvalitet. Søkeren må ha en tilstrekkelig og praktisk bakgrunn, i tillegg til studie- og formidlingsevne.
Søkeren må være innstilt på, i samarbeid med Areopagos, å presentere studiets resultat for et bredere publikum gjennom publikasjon og/eller et faglig arrangement.

Målgrupper for stipendet
Personer med en god idé og et godt prosjekt, som passer med Areopagos-stipendets formål, for eksempel:

· Ansatte i kirken eller organisasjoner

· Studenter eller forskere som vil gjøre forarbeid til et større studium eller formidle forskning i en folkelig form

· Personer med erfaring og engasjement innenfor et aktuelt fagområde

Søknadsfrist: 7. mars 2011. Bruk dette søknadskjemaet.

OBS! Du må først lagre en kopi av skjemaet på din egen datamaskin. Send den ferdig utfylte kopien som vedlegg til mail. Du må ha innstallert oppdatert versjon av gratisprogrammet Adobe Reader for å lagre informasjon i skjemaet (Last det ned her.) Hvis du ikke får lagret informasjon i skjemaet, ta utskrift og send den i posten eller som skannet vedlegg til e-post.

Kontakt: Areopagos v/ Tore Laugerud tl@areopagos.org (tlf. 23 33 17 07)»

http://areopagos.org/pages/side.aspx?nr=97

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *