3. MARS: FAGKRITISK DAG: Religionsvitere og religionskritikk

FUR ønsker velkommen til fagkritisk dag i religionsvitenskap!

STED: Dragefjellet, seminarrom 2

TID: 3. mars fra kl 10.15

Fagkritisk dag er en dag i året hvor vi ønsker å se på vårt eget fag og fagfelt fra et utenforperspektiv, for å prøve å se på emnet fra nye vinkler. I år har vi bestemt oss for å behandle begrepet religionskritikk, og alt det kan innebære både i samfunnet og i vårt arbeid med religionsvitenskap.

Vi inviterer deg til å si hva du vil om saken. Her følger noen
…spørsmål du kan ta utgangspunkt i:

Hva tenker du når du hører ordet religionskritikk? Er det ulike former
for religionskritikk? Hva er målet med religionskritikk(ene)?

Synes du religionsvitere skal drive med religionskritikk? Hvordan skal
religionsvitere eventuelt forholde seg til religionskritikk(ene) i sin
forskning, publisering og gjennom sin kommunikasjon med allmennheten?

Fagkritisk dag er også studentenes dag. Vi kommer til å invitere utenforstående til å uttrykke sine meninger om det temaet, men vi legger _ikke_ opp til en debatt hvor standpunkt «for» og «mot» religionskritikk skal bli dominerende. I stedet ønsker vi en debatt som kan gi oss nye synsvinkler og gode løsninger på problemstillingen.

Fagkritisk dag foregår på dagtid. Vi har ikke detaljene i programmet klart enda, men det vil inkludere følgende elementer:

En introduksjon i tematikkens religionsvitenskapelige historie, ved Jonas Svendsen

Faglunsj fra kl 12.00 – 12.45

Debatt studenter imellom

Vi jobber fortsatt med å få bidragsytere utenfra. Forhåpentligvis vil dette være en del av «sluttpakken», men vi tar forbehold om at det kan hende vi må begrense oss til debatt innenfra, eventuelt vise filmopptak som eksemplifiserer religionskritikk.

På denne måten håper vi å gi alle deltakere

1) En innføring i hva religionskritikk har vært
2) En økt bevissthet rundt religionskritikk og religionsstudentenes egne forhold til det

Vi håper du vil komme!!

OBS: Oppdateringer vil skje via Facebook og FUR sine websider.

Valg av instituttutvalg

Blant instituttutvalget skal det velges 2 studentrepresentanter som skal sitte i instituttrådet i år. Dette er en viktig instans hvor du kan være med på å bedre studentpolitikken på instituttnivå!

Per i dag finnes det ikke noe instituttutvalg. Derfor skal det foretas valg av instituttutvalg den 21. febru…ar kl 15.30, grupperom H på Sydneshaugen skole.

Areopagosstipendet 2011

«Har du fått øynene opp for nye sammenhenger? Areopagosstipendet gis til studieprosjekter innenfor misjonsorganisasjonen Areopagos’ arbeidsområder i Norge og Kina: religionsdialog, nyåndelighet, kristen spiritualitet og trospraksis i dag.

Stipendet er på NOK 100 000 og går til underhold og utgifter i forbindelse med prosjekter av 1-6 måneders varighet. En kan søke om hele summen eller deler av den. Hvis søker har studiepermisjon med lønn, vil bare ekstrautgifter til prosjektet kunne betales.
Areopagos avgjør etter en helhetsvurdering av søknadene om stipendet skal gis til ett større prosjekt eller deles mellom flere mindre prosjekter.

Søknadene blir vurdert etter disse kriteriene:

· Kvalitet i prosjektpresentasjonen

· Tydelig plan for gjennomføring

· Realistisk/gjennomførbart prosjekt

· Fremmer ny tenkning og praksis

· Fremmer Areopagos’ visjon, verdier og formål – og gjerne kombinerer flere av av organisasjonens arbeidsområder

· Praksisnært/relevant i forhold til kirkens oppdrag

Krav til søkeren
Vi stiller ikke formelle krav til at søkeren må være på et bestemt akademisk nivå, men forventer prosjekter av høy kvalitet. Søkeren må ha en tilstrekkelig og praktisk bakgrunn, i tillegg til studie- og formidlingsevne.
Søkeren må være innstilt på, i samarbeid med Areopagos, å presentere studiets resultat for et bredere publikum gjennom publikasjon og/eller et faglig arrangement.

Målgrupper for stipendet
Personer med en god idé og et godt prosjekt, som passer med Areopagos-stipendets formål, for eksempel:

· Ansatte i kirken eller organisasjoner

· Studenter eller forskere som vil gjøre forarbeid til et større studium eller formidle forskning i en folkelig form

· Personer med erfaring og engasjement innenfor et aktuelt fagområde

Søknadsfrist: 7. mars 2011. Bruk dette søknadskjemaet.

OBS! Du må først lagre en kopi av skjemaet på din egen datamaskin. Send den ferdig utfylte kopien som vedlegg til mail. Du må ha innstallert oppdatert versjon av gratisprogrammet Adobe Reader for å lagre informasjon i skjemaet (Last det ned her.) Hvis du ikke får lagret informasjon i skjemaet, ta utskrift og send den i posten eller som skannet vedlegg til e-post.

Kontakt: Areopagos v/ Tore Laugerud tl@areopagos.org (tlf. 23 33 17 07)»

http://areopagos.org/pages/side.aspx?nr=97

Studietur: Istanbul våren 2011

Istanbul er en by som formelig oser av religionshistorie — fra antikken via kristen periode, til islamsk og nyere tid. Byens rolle i europeisk religionshistorie er derfor sentral og utgjør et meget egnet reisemål for oss som studerer religion! I denne anledningen ledsages vi av professor Einar Thomassen, og har også med oss Jonas Svendsen, som etter gjentatte besøk kjenner byen godt.

For å oppnå mest mulig studentvennlige priser, organiserer FUR studieturen på egenhånd og satser på at studentene kan dele rom. Dette medfører at vi i kontakt med flyselskap og hotell behøver konkrete tall å operere med så snart som mulig. Påmeldingen er derfor bindende og påmeldingsfristen er søndag 23. januar.

Påmelding og eventuelle spørsmål sendes til FURs mailadresse: fagutvalg.religionsvitenskap@ahkr.uib.no
I påmeldingen inkluderes fullt navn, foretrukken e-postadresse og telefonnummer.
Studieturen er åpen for studenter og ansatte ved religionsvitenskap vårsemesteret 2011. Av praktiske hensyn har vi satt et tak på 20 reisende, og vi opererer etter «førstemann til mølla»-prinsippet.

Praktiske opplysninger:
Frist for påmelding (bindende): Søndag 23. januar
Dato: (Morgen) onsdag 30. mars ? mandag 4. april 2010
Prisoverslag (med forbehold om endringer): Flybilletter (KLM) ca 2000 NOK + hotellopphold (4 netter) ca 2000 NOK.

Vennlig hilsen FUR