3. MARS: FAGKRITISK DAG: Religionsvitere og religionskritikk

FUR ønsker velkommen til fagkritisk dag i religionsvitenskap!

STED: Dragefjellet, seminarrom 2

TID: 3. mars fra kl 10.15

Fagkritisk dag er en dag i året hvor vi ønsker å se på vårt eget fag og fagfelt fra et utenforperspektiv, for å prøve å se på emnet fra nye vinkler. I år har vi bestemt oss for å behandle begrepet religionskritikk, og alt det kan innebære både i samfunnet og i vårt arbeid med religionsvitenskap.

Vi inviterer deg til å si hva du vil om saken. Her følger noen
…spørsmål du kan ta utgangspunkt i:

Hva tenker du når du hører ordet religionskritikk? Er det ulike former
for religionskritikk? Hva er målet med religionskritikk(ene)?

Synes du religionsvitere skal drive med religionskritikk? Hvordan skal
religionsvitere eventuelt forholde seg til religionskritikk(ene) i sin
forskning, publisering og gjennom sin kommunikasjon med allmennheten?

Fagkritisk dag er også studentenes dag. Vi kommer til å invitere utenforstående til å uttrykke sine meninger om det temaet, men vi legger _ikke_ opp til en debatt hvor standpunkt «for» og «mot» religionskritikk skal bli dominerende. I stedet ønsker vi en debatt som kan gi oss nye synsvinkler og gode løsninger på problemstillingen.

Fagkritisk dag foregår på dagtid. Vi har ikke detaljene i programmet klart enda, men det vil inkludere følgende elementer:

En introduksjon i tematikkens religionsvitenskapelige historie, ved Jonas Svendsen

Faglunsj fra kl 12.00 – 12.45

Debatt studenter imellom

Vi jobber fortsatt med å få bidragsytere utenfra. Forhåpentligvis vil dette være en del av «sluttpakken», men vi tar forbehold om at det kan hende vi må begrense oss til debatt innenfra, eventuelt vise filmopptak som eksemplifiserer religionskritikk.

På denne måten håper vi å gi alle deltakere

1) En innføring i hva religionskritikk har vært
2) En økt bevissthet rundt religionskritikk og religionsstudentenes egne forhold til det

Vi håper du vil komme!!

OBS: Oppdateringer vil skje via Facebook og FUR sine websider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *