Politics of faith: religion in politics

Date: Tuesday 7 November 2006
Time: 09:30-13:00
Venue: Auditorium, CMI (open link for map)
Website: Politics of Faith

This opening seminar of CMI’s new research programme “Politics of Faith” explores contemporary religious resurgence not only as a product of modernization and globalization but as a driving force within these processes. The phenomenon challenges long-held assumptions about the secular nature of modernization. The seminar focuses on national, regional and international religious actors who question the basic tenets of what was earlier seen as the almost teleological goal of social change: a secular society.

Fortsett å lese Politics of faith: religion in politics

Konferanse – Vital Matters

Den 3 til 5 november arrangerer UiB den siste i rekken av 3 konferanser i serien «Vital Matters». Denne siste workshopen går under navnet «Religious movements, emergent socialities and the post-nation state». I listen over foredragsholdere finner vi blant annet Bruce Lincoln og Jose Casanova.

Programmet finnes på denne siden, og en presentasjon av konferansen her.

Besøk av Hugauge Blotslag på tirsdag

Hei alle sammen!

På tirsdag (26. september) får vi besøk fra Hugauge Blotslag som skal fortelle oss om moderne åsatru! Hugauge er Bergens lokale blotslag under Bifrost Åsatrufelleskap.

Om seg selv skriver de på Bifrosts sider:

«Hugauge ønsker å blote både tradisjonelt og utradisjonelt. Laget består av moderne/urbane hedninger som ikke bare ser bakover, men lever i nuet og gløtter mot fremtiden.

Hugauge er et blandet blotslag bestående av voksne hedninger av ymse slag. Laget vil holde 3-4 blot i året i tiden rundt jevndøgn og solhverv. Etter blotene holdes det gilde.»

www.bifrost.no

Stedet er som vanlig Auditorium R på Sydneshaugen skole og tidspunktet er som vanlig kl. 1900.

Kom alle sammen! Dette kommer til å bli kjempeinteressant!

Nyreligiøsitet

Sted: Teglverket
Arrangør: Studentersamfunnet
Tid: 14/03-2006 : 19:15
Pris: 20+30
Beskrivelse: Kva har spiritismens borddans, teosofiens Madame Blavatsky og antroposofiens biodynamiske jordbruk til felles?

Svaret er det okkulte verdensbilde. I samband med Alternativmessa som blir arrangert i Bergen denne månaden, har vi invitert to av dei fremste ekspertane i landet på nyreligiøsitet og New Age. Anten du er skeptikar, yoga-entusiast eller fantasy-nerd, vil du garantert la deg fascinere av den frodige, men lite kjente historia bak det okkulte. Innledere Ingvild Gilhus – Professor, religionsvitskap, UiB Lisbeth Michaelson – Førsteammanuensis, religionsvitskap, UiB

Sakset fra kvarteret.no

2X Religion på Kvarteret

Studentersamfunnet opplyser:

På førstkommende torsdag (23.02) er det to debatter som sikkert er interessante for religionsstudenter.

Kl. 19.15 er det debatt i storelosjen om STATSKIRKEN i regi av Studentersamfunnet i Bergen. Panelet består av biskop Hagesæther, en teolog fra Norsk Lærer Akademi som er spesialist på kirkehistorie og studentpresten ved UiB, Morten Lystrup. Hvor går kirken etter et eventuelt skille fra staten? Hva med folkekirken?

Medlemskap koster 30 kr. og er obligatorisk, billett til møtet koster 20.

Kl 21 arrangerer Bergens religionskritiske Forening et kritisk møte om «intelligent design» i speilsalen på Kvarteret. Kan Bibelen ha rett i at verden ble skapt av en allmektig Gud på seks dager? Er teorien om Big Bang og Darwins evolusjonsteori vitenskapelig holdbare? Bernt Th. Walther, professor ved Molekylærbiologisk Institutt, UiB, Knut-Willy Sæther, rektor ved Danielsen Intensivgymnas og Jan Haugland, cand. philol. i religionshistorie fra UiB

Dette møtet koster 30 kr.

PS: en viktig presisering er at de to møtene vil ha veldig forskjellig vinkling, og at Studentersamfunnet på ingen måte vil ha samme profil på møtet sitt som BRF.

Blasfemi, ytringsfrihet og tegninger av Muhammed

Skal det være lov å krenke andres tro? Bør blasfemi være tillatt? Eller skal ytringsfriheten forbli begrenset for ikke å støte menneskers religiøse følelser? Jyllands-Postens publisering av Muhammed-tegningene i september 2005 har for alvor aktualisert slike spørsmål. Vi er tvunget til å gjennomtenke balansen mellom retten til å ytre oss og risikoen for å krenke andre.
Med utgangspunkt i tegningene av Muhammed, og debatten og opptøyene som fulgte, inviterer Ytringsfrihetsseminaret til en prinsipiell diskusjon om ytringsfrihet og religion.

Innledere:
Richard Natvig, Førsteamanuensis i Religionsvitenskap, og leder for prosjektet «Muslimske religiøse populærbilder.»

Abid Q. Raja, advokat og fremstående muslimsk samfunns-debattant, som går inn for et reelt forbud mot blasfemiske ytringer og ytringer som ellers krenker menneskers religion.

Lars Gule, tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund, nå studieleder ved SEFIA, Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid (HiO).

Tid: Tirsdag 21 februar kl. 16.00 – 18.30
Sted: Raftohuset, Menneskerettighetenes plass 1.
Arr: Institutt for informasjons- og medievitenskap,
Raftostiftelsen, Institusjonen Fritt Ord og Bergens Tidende

JERUSALEM – fra historisk mangfold til etnisk rensing

Velkommen til åpent møte:

*JERUSALEM*
*- fra historisk mangfold til etnisk rensing*
med Øystein Grønning, sivilarkitekt og planlegger

Tid: Onsdag 22. februar, kl. 19.00
Sted: SV-fakultetet, Fosswinkels gate 6 (bak det gamle BT-bygget), Bergen
Inngang: kr 30,-

Grønning vil snakke om* Jerusalems historie som flerreligiøst samfunn*
og hvordan dette har vært organisert, for eksempel i avtalene mellom
kristne og muslimer i Gamlebyen. Han vil fortelle om sin kjennskap til
både* lutherske* og* syrisk-ortodokse* kirkemiljø. I 2003-04 arbeidet
Grønning med scenarioer for en fredelig framtid for Jerusalem, der
modeller for sameksistens var tema. I den sammenheng gjennomførte han en
serie* dybdeintervju* med framtredende jerusalemitter fra ulike
samfunnsgrupper.

På møtet vil Grønning se på Jerusalems fremtid i lys av den forserte
rensingen som pågår i form av ulovlig kolonisering av palestinske
områder i Øst-Jerusalem. Til slutt vil han gå inn på konsekvensene av at
verden ikke stanser Israels ulovligheter. Noe av disse har dessverre
blitt tydelig bekreftet ved urolighetene den siste tiden.

Grønning er sivilarkitekt og planlegger, og har hatt oppdrag gjennom
flere lengre opphold i Palestina siden 1995. Han har vært rådgiver for
det palestinske planleggingsministeriet, både i Gaza og
Jerusalem-området, og har arbeidet med Jerusalem for palestinernes
forhandlingsenhet i Negotiations Support Unit. I 2005 ledet Grønning
planarbeidet med de områdene Israel til da hadde kolonisert i Gaza.
Grønning har bodd i Jerusalem med sin familie.

Det hadde vært veldig fint om dere sendte et tips om dette møtet videre
til andre dere tror kan ha interesse for temaet. Det er brennaktuelt,
sett mot dagens tendenser til «religionskrig» i media og blant en del
ytterliggående på begge/alle sider.

Vennlig hilsen
Palestinakomiteen i Bergen
Hallvard Birkeland