Prosopopeia

Kjære religionsvitere!

Prosopopeia (prosopopeia.uib.no) er et litteraturtidsskrift laget av (master)studenter i litteraturvitenskap ved UiB. Ett av Prosopopeias formål er å fungere som et prøverom for studenter som vil skrive akademisk, men hvert nummer inneholder også tekstlige bidrag fra fagfolk, professorer, forfattere og så videre. Illustrasjoner, intervjuer og skjønnlitterære elementer er også sentrale i enhver Prosopopeiautgivelse.

Vi er i full gang med planleggingen av neste nummer og har allerede fått bekreftet en rekke bidragsytere. Nummerets arbeidstittel er Kristendom – tro og tekst. I den anledning henvender vi oss til dere – blivende eksperter og professorer. Dersom du har lyst til å skrive artikkel/essay/intervju/bokanmeldelse for oss til neste nummer, er du hjertelig velkommen. Du står relativt fritt i valg av tema og vinkling (og kan selvsagt velge målføre selv). Ta kontakt dersom du har en idé til tekst, så snakker vi om det.

Bidraget skal ikke være lenger enn 10-12 sider, og vi har dessverre ikke mulighet til å honorere bidragsytere (dette gjelder alle bidragsytere – studenter som professorer). Endelig frist for innlevering av tekst er 20. april.

Ring eller send en tekstmelding til Stina Steingildra (93 84 54 98) eller send en epost: steingildra@gmail.com

Vi har et særlig og meget sterkt ønske om bidrag fra kvinner.

Alt godt,
Stina Steingildra
redaksjonsmedlem i Prospopeia

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *