Velkommen til nytt semester!

Fagutvalet ønskjer alle gamle og nye religionsstudentar velkomne tilbake til nytt semester. Følg med på denne sida framover for informasjon om kva som skjer utover våren.

For nye studentar: Kven er FUR?
Fagutvalet for religionsvitskap ved UiB (FUR) er ei gruppe for og av studentar som ønskjer å skapa eit godt sosialt miljø for studentane ved religionsvitskap. Me arrangerer fagfestar, ekskursjonar og foredrag, og me har jamlege filmkveldar. Arrangementa våre er opne for alle, og fokuset vårt er først og fremst på å skapa eit godt sosialt fellesskap. Du treng altså ikkje vera ein ekspert i religionsfaget for å vera med på det som skjer! Informasjon om arrangementa vert lagt ut på heimesida og facebookgruppa vår (sjå under).

I tillegg til å arrangera sosiale arrangement er fagutvalet religionsstudentane sitt talerøyr lenger opp i UiB-systemet. Leiaren av FUR er religionsstudentane sin representant i fagrådet.

Vil du vera med i fagutvalet? Me møtest om lag ein gong i månaden, og du vel sjølv kor mykje arbeid du er villig til å leggja ned. Som medlem får du ein sjanse til å vera med på å bestemma kva me skal arrangera og korleis, og du kan vera med på å påverka studiemiljøet ditt ved å ta opp saker som skal vidareformidlast til UiB.

Fagutvalsarbeid er ei arbeidserfaring som dei fleste arbeidsgivarar ser svært positivt på. I tillegg kan arbeidet hjelpa deg med å få gode venner og kontaktar som kan vera gode å ha om du vil satsa på religionsvitskap i framtida.

Besøk oss på heimesida vår, fur.uib.no (her er du jo alt), og meld deg inn i facebookgruppa vår, facebook.com/groups/furbergen for å halda deg oppdatert på kva som skjer! Vil du vera med i fagutvalet, har du idear om kva fagutvalet kan/bør gjera eller har du saker du vil at me skal ta opp med fakultetet? Då kan du kontakta oss på fur@uib.no.

 

Fagutvalet for religionsvitskap ved UiB (FUR) er ei gruppe for og av studentar som ønskjer å skapa eit godt sosialt miljø for studentane ved religionsvitskap. Me arrangerer fagfestar, ekskursjonar og foredrag, og me har jamlege filmkveldar. Arrangementa våre er opne for alle, og fokuset vårt er først og fremst på å skapa eit godt sosialt fellesskap. Du treng altså ikkje vera ein ekspert i religionsfaget for å vera med på det som skjer! Informasjon om arrangementa vert lagt ut på heimesida og facebookgruppa vår (sjå under).

I tillegg til å arrangera sosiale arrangement er fagutvalet religionsstudentane sitt talerøyr lenger opp i UiB-systemet. Leiaren av FUR er religionsstudentane sin representant i programrådet.

Vil du vera med i fagutvalet? Me møtest om lag ein gong i månaden, og du vel sjølv kor mykje arbeid du er villig til å leggja ned. Som medlem får du ein sjanse til å vera med på å bestemma kva me skal arrangera og korleis, og du kan vera med på å påverka studiemiljøet ditt ved å ta opp saker som skal vidareformidlast til UiB.

Fagutvalsarbeid er ei arbeidserfaring som dei fleste arbeidsgivarar ser svært positivt på. I tillegg kan arbeidet hjelpa deg med å få gode venner og kontaktar som kan vera gode å ha om du vil satsa på religionsvitskap i framtida.

Besøk oss på heimesida vår, http://fur.uib.no, og meld deg inn i facebookgruppa vår, http://tr.im/religionbergen for å halda deg oppdatert på kva som skjer! Vil du vera med i fagutvalet, har du idear om kva fagutvalet kan/bør gjera eller har du saker du vil at me skal ta opp med fakultetet? Då kan du kontakta oss på fur@uib.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *