THE RELIGIOUS-SECULAR DIVIDE: THE U.S. CASE

The upcoming conference from Social Research, an international quarterly journal at The New School
March 5 and 6, 2009 in New York City

As tensions sharpen, join distinguished scholars and intellectuals to explore the nature and future of religion, spirituality, and secularism in the United States, looking at their changing relations both historically and through contemporary debates. This conference will look backward at the religious secular divide and forward to what the future may have in store. The keynote address will be delivered by Charles Taylor.

SPEAKERS:

Noah Feldman, George Kateb, Richard J. Bernstein, and José Casanova
on religious, political, philosophical origins of the secular

David Martin, Peter van der Veer, William E. Connolly, and Daniel C. Dennett
on religious selves and secular selves

Keynote Address by CHARLES TAYLOR on the polysemy of the secular

John T. Noonan, Jr., Winnifred Sullivan, James A. Morone, Janet Jakobsen, and Ann Pellegrini
on religion, politics, and the democratic state

David L. Chappell, Susan F. Harding, Yvonne Yazbeck Haddad, and James Davison Hunter
on moral crusades then and now

Sheila Davaney, Mark Lilla, Michael W. McConnell, and Charles Taylor
on the future of religion and the future of secularism

Tickets: $50, $12/session ($35 for nonprofits, Free for all students)

NAUCRP: Call for Papers

We cordially invite undergraduates to submit proposals on matters pertaining to philosophy and religion for the third annual North American Undergraduate Conference in Religion and Philosophy. Submissions are encouraged from students majoring in all academic fields to include (but not limited to), religion, philosophy, sociology, psychology, history, literature, the fine arts, and political science.

Although papers on all subjects will be considered, priority will be given to those addressing this year’s theme, “The Common Good.” The common good “refers to the sum total of all the social conditionals that allow people, both individuals and groups, to lead fully human lives. Among the essential dimensions of the common good are (1) respect for other people and their rights; (2) the development of the temporal and spiritual goods of society; and (3) justice, peace, and security for all people” (John T. Ford, Glossary of Theological Terms, 2006).

Last ned Call for Papers (.pdf)

N.B: Masterstudenter kan se her (.pdf) for mulig reisestøtte.

Communitas: Cargo Cults

Communitas er et empiri-seminar hvor vi ser nærmere på religioner vi vet lite eller ingenting om. Vi sender ut en artikkel på .pdf i forkant, vanligvis fra en religions-encylopedia. På vært seminar har en person tatt på seg ansvaret å lese og presentere en sammenfatning av religionen slik den blir fremstilt i artikkelen.

Sist semester hadde vi hele 11 samlinger, hvor vi var gjennom keltisk, slavisk, cubansk, fønikisk, kanaanittisk/ugarittisk, vestlig buddhistisk, aboriginsk, maorisk, okinawisk og drusisk religon.

Communitas 2009-12
Tema: Cargo Cults
Tid: Onsdag 14/01, kl. 16:15
Sted: 3. etasje Øisteinsgt. 3

Dersom du er interessert i å lese artikkelen om Cargo Cults, send meg en mail!

Angående Smith

jzsmith_archive_half.jpgNok et semester glir inn i historien, pensumbøker legges på hyllen og det gjøres plass til de nye som skal inn etter jul. Men det er ingen grunn til å la de gode lesevanene forvitre, hvorfor ikke ta seg litt tid med en av de få Jonathan Z. Smith intervjuene som ligger på internett?

Supriya Sinhababu: What got you interested in the religions that you study?
J. Z. Smith: Because they’re funny. They’re interesting in and of themselves. They relate to the world in which I live, but it’s like a fun house mirror: Something’s off. It’s not quite the world I live in, yet it’s recognizable.

Les resten av intervjuet her. (Chicago Maroon)

Fagutvalget viser dokumentaren "Empire of Faith"

shopcover.jpg
Fagutvalget i religionsvitenskap viser dokumentarserien «Empire of Faith», som tar for seg Islams formative perioder fra Muhammed til det Ottomanske riket. Dette vil være interessant for alle som vil friske opp kunnskapene sine om Islams historie, og/eller begynner å nærme seg en skoleeksamen hvor «Islam» utgjør en stor del av pensum.

Tid: Tirsdag 11. nov, kl. 1900
Sted: Aud. R, Sydneshaugen Skole

Jan-Olav Henriksen: Forholdet mellom teologi og religionsvitenskap –

Professor: Jan-Olav Henriksen
Det Teologiske Menighetsfakultetet (Oslo)
Jan-Olav Henriksen

Henriksen’s main interest is in the present conditions for faith and religion in a postmodern culture marked by pluralism and diversified approaches to religion. He has worked on hermeneutics, postmodern moral philosophy, critique of religion (esp. Nietzsche) and on theological anthropology. He is presently working on how insights from Christology can be articulated by postmodern philosophy. His interests also include psychology and sociology of religion. He is the Editor in Chief of Studia Theolgoica Nordic Journal of Theology.

Sokneprest T. Dahls legat-forelesning 2009
Tema: Forholdet mellom teologi og religionsvitenskap – sett fra teologiens synsvinkel

Tid: Torsdag 23.10. Kl. 1215-1400
Sted: Aud. A, Sydneshaugen skole

Religion i nettavisene X

Gi meg en hijab! (Dagbladet)

Hvorfor ikke velge Islam? spør Jeanette Sky.

Seksualisering av Gud? (Forskning.no)

Blir Gud seksualisert av å kalles mor? Debatten omkring et kjønnsinkluderende språk i kristen liturgi viser hvor primitive ideer om Gud en del norske teologer har. Det sier teolog Merete Thomassen.

Usikkerhet gir overtro (Forskning.no)

Selv om de fleste betrakter seg selv som rasjonelle folk, er forbløffende mange av oss tilbøyelige til å tro på overnaturlige krefter, magiske ritualer og konspirasjonsteorier.

Memer og Susan Blackmore (Forskning.no)

Susan Blackmore har ingenting imot å sjokkere, og det gjelder for mer enn sveisen. I løpet av den neste timen forklarer hun oss uten den minste blygsel hvorfor Gud er farlig, enten han eksisterer eller ei.

Ser på valdelege muslimar (På Høyden)

Muslimar vert ofte framstilte som valdelege, kyniske barbarar i vestleg populærkultur. Tv-serien 24 er ikkje nødvendigvis noko unnatak ifølge Rolf E. S. Halse.

Jakob Engberg: Omvendelse til kristendommen i antikken.

16. oktober kl 1415–1700 Auditorium A, Sydneshaugen skole:
Jakob Engberg (Aarhus universitet): Omvendelse til kristendommen i antikken.

Etter forelesningen vil Jakob Engberg og Einar Thomassen orientere om det fellesnordiske masterprogrammet Religious Roots of Europe som starter opp høsten 2009. Dette nye spennende studietilbudet har som mål å gi fordypet innsikt i kristendommens, jødedommens og islams tilblivelse og gjensidige relasjoner.