Fagkritisk Dag: En Religionsvitenskapelig Institusjon i Bergen?

Last ned: program (.pdf)

BOLK 1

En Religionsvitenskapelig Institusjon i Bergen?

Fagkritisk dag, Torsdag 5. Mars

STED: Aud R, SH. Skole
TID: 5. Mars, 1100-1400

Fagkritisk dag inviterer til å sette et kritisk søkelys på faget. I år har vi valgt å gjøre dette på to måter. Først ønsker vi å diskutere institusjonelle utviklinger de siste årene og hvordan dette kan relateres til religionsvitenskapelig fagidentitet, studenthverdag og fagtilbud. Om kvelden inviterer vi til en uformell og fagteoretisk diskusjon om sentrale begreper som brukes flittig i fagdiskursen.

1100 – 1130: Fra seksjon til faggruppe
Innledere: Christhard Hoffmann & Michael Stausberg

I 2007 gikk Seksjon for religionsvitenskap ved Institutt for klassisk filologi, russisk og religionsvitenskap over til å bli Faggruppe for religionsvitenskap ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. Hvordan står religionsvitenskap i det nye instituttet mellom to store fag som arkeologi og historie? Hvilke konsekvenser har den nye instituttordningen for studentene?

1130 – 1200: Fra master til PhD
Innledere: Christhard Hoffmann & Michael Stausberg

I fjor søkte ti stykker fra religionsvitenskap på ph. d-stillingene på HF. Ingen fikk. Hva ligger bak utvelgelsesprosessen? Hvilke utfordringer er knyttet til forsker-rekrutteringen ved religionsvitenskap?

1215 – 1300: Fra mellomfag til årstudium
Innledere: Ingvild S. Gilhus & Ronald Worley

Religionsvitenskap i Bergen representerer en av de største forskningsenhetene for religionsvitenskap i Europa. Før Bologna-reformen kunne man melde seg opp i grunn-, mellom- og hovedfag i religionsvitenskap. Hvorfor har vi ikke et bachelorprogram i religionsvitenskap? Er det ønskelig med et slikt bachelorprogram? Hva kan det religionsvitenskapelige miljøet i Bergen tjene på et slikt program? Hva tjener Universitetet i Bergen på det nåværende opplegget?

1315 – 1400: LUNSJ

BOLK 2

Religionsbegrepets støttekategorier

STED: STUDENTEN (klikk for kart)
TID: 5. Mars, 1700-2100

Vi vender blikket innover og på vår egen fagdiskurs. Noen begreper går igjen i alt fra bacheloroppgaver til doktorgradsteser. Noen begreper oppfattes som utdaterte, mens andre oppfattes som identitetsoppløsende. Hva bruker man disse begrepene til? Hvordan hjelper de oss til å si noe om ‘religion’?

I Bolk 2 inviterer vi til diskusjon av mange av religionsvitenskapens støttekategorier.

Innledere: Marit Amundsen, Christian Bull, Jonis Forland, Michael Hertzberg, Astrid Hovden, Janemil Kolstø, Knut Melvær, Elisabeth Moe, Lars Skybak, Pål Steiner, Håkon Tandberg, Åshild Thorsen og flere…

Det kan komme endringer i programmet.

1700: Introduksjon
Divinasjon
Guder
Kjønn
Lov
Myte
Symbol
Sekularisering
Sted
Stratifisering
Tekst
Visualitet
Ritual
Rom

2100: FAGFEST

Arkeologi i Mellom-Egypt

Vår egen egyptolog Pål Steiner ved AHKR til å holde foredraget «Arkeologi i Mellomegypt.» i regi av Skålgropa på arkeologi.

Foredraget vil bli holdt 12. februar i seminarrom 1 på Institituttet, Øysteinsgt. 3. Dørene åpner klokken 19.00 og foredraget begynner klokken 19.30. Kom gjerne innom for en prat før foredraget. Det vil bli salg av «forfriskende» drikke.

Arrangementet på facebook

Se Indiana Steiner i action på Haukeland.

Velkommen!

Den sekulære ekstremismen

Lars Gule
Mohammad Usman Rana
Vebjørn Selbekk

«Det moderne norske samfunn er i økende grad preget av sekulær ensretting. For at pluralismen skal ivaretas, må degraderingen av troende mennesker opphøre».

Slik innleder medisinstudent Mohammad Usman Rana kronikken «Den sekulære ekstremismen» som vant Aftenpostens kronikkkonkurranse i 2008. Han mener at politisk korrekthet er en dominerende del av samfunnets tidsånd, som ofte går på bekostning av verdigrunnlaget til en religion. Religiøs overbevisning som går på tvers av det allment aksepterte, oppfattes som støy og lite viktig. Denne ensrettingen medfører utfordringer for troende – kristne så vel som muslimer, hevder han.

I hvilken grad skal religiøs praksis og argumentasjon godtas i offentligheten? Fortrenger politisk korrekthet ulike livssynsgrupper og det mangfoldet som eksisterer? Skal det være rom for uenighet, eller må religiøse ledere være i tråd med tidsånden?

Mange vil hevde at Usman Rana går for langt i sin skildring av det moderne norske samfunn, og at påstanden om sekulær ensretting er uholdbar. Lars Gule utfordrer i dag Usman Rana til debatt. I panelet sitter også Vebjørn Selbekk, landskjent etter sin rolle i karikaturstriden.

Sted: Egget, Studentsenteret
Dato: torsdag 05. februar 2009
Klokkeslett: 19:15

Møteleder: Fredrik Pande-Rolfsen

Innledere
Lars Gule- Førsteamanuensis, HiO, tidligere leder i Human-Etisk Forbund
Mohammad Usman Rana- Tidligere leder av Muslimsk Studentsamfunn og Norsk-pakistansk Studentersamfunn
Vebjørn Selbekk- Samfunnsredaktør i DagenMagazinet

Sikkert lurt å møte litt i god tid, UiBs største auditorium blir fort fullt.

Islam i læreplaner, lærebøger og læreruddannelser i Danmark (Tim Jensen)

Torsdag neste uke (5.2.) skal Tim Jensen fra det Syddanske Universitetet
i Odense holde en gjesteforelesning.

Temaet er «Islam i læreplaner, lærebøger og læreruddannelser i Danmark«.
Sted: Sydneshaugen skole, rom K.
Tid: 14:15.

Alle interesserte er hjertelig velkommen!

Midtausten – Allmøte og Tverrfaglig-kveld

Tysdag 3. februar klokka 19.00 arrangerer instituttutvalet allmøte for studentar ved AHKR. Dette blir etterfulgt av tverrfagleg arrangement med Midtausten som tema. Dette vil gå føre seg i auditorium K på Sydneshaugen Skule. På allmøtet vil det bli rekruttert inn nye medlemmar, blant anna frå dei faga som ikkje har representantar og minst ein frå arkeologi og minst ein frå kulturvitenskap. Det er også mogelegheiter for at fleire enn to frå kvart fag for bli medlem, dersom dette er ynskjeleg.

Oppgåva til instituttutvalet er kort sagt å ha eit godt samarbeid med studentane gjennom blant anna å arrangere faglege tilsetningar på tvers av faga for å bidra til ein meir engasjert studenttilvering. Utvalet fungerer også som eit bindeledd mellom faga og instituttet, og vil hjelpe med å løyse problem som ikkje kan løysast på fagnivå. Instituttutvalet har også ein representant i HFSU, ein i utdanningsutvalet og ein i forskningsutvalet.

På allmøtet vil det også bli val av ny lesesalskoordinator på instituttnivå. Oppgåva til vedkommande vil bli å ha ei oversikt over lesesalsplassane til masterstudentane og arrangere møter blant anna dersom lesesalssituasjonen endres og plassar skal delegeres på nytt.

Det tverrfaglege arrangementet er denne gongen arrangert av fagutvalet på historie, der temaet blir Midtausten. Her vil det bli haldt foredrag av studentar frå dei ulike faga på instituttet om dette temaet. Det vil også bli servert litt å tygge på, og folk kan ta med seg leskande forfriskningar av eige ynskje.

India-seminar og Fagfest

Onsdag 21. Januar er det duket for India-seminar med en påfølgende fagfest. Vi er stolte av kunne presentere tre spennende bidrag som utvilsomt vil være både inspirerende og lærerike! Det vil også være en fin mulighet til å stille spørsmål for de som er nysjerrige på hvordan det faktisk er å studere religion i en annen kultur.

  • Innledning ved Knut A. Jacobsen
  • Åshild Thorsen: «Malana Village – Kasteløs for en dag»
  • Håkon Tandberg: «Zoroastrianism, Parsi religion or Parsi Zoroastrianism?: Reflections on a diasporic religion in a multi-pluralistic context»

Etterpå møtes vi alle til fagfest som denne gangen skal være på Baran Café. Det blir selvfølgelig ReligionsQuiz m/premier. Velkommen!

Onsdag, 21. Januar
India-seminar: kl. 1615, Seminarrom 2, 3. etg, Øysteinsgate 3.
Fagfest: kl. ≈1800, Baran Café

LYST PÅ EN DRØMMESOMMER ELLER DRØMMEÅR SOM STUDENT I USA?

Brittingham Viking Organization utlyser nå to stipender:

THOMAS E. AND MARGARET C. BRITTINGHAM MEMORIAL SCHLARSHIP ($30 000)
THE APELAND VIKING SCHOLARSHIP ($10.000)

FOR STUDIER VED UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON, USA, SOMMEREN 2009 OG SKOLEÅRET 2009-2010

Søknadsfrist: 13. februar 2008

Hvem kan søke?
For å søke må du ha fullført minst 3 års studier ved universitet eller høyskole innen juni 2009, og ikke være fylt 28 år i august 2009.

Hva dekker stipendene?
Stipendene er på hhv. $ 30.000 og $10.000 og skal dekke reisen t/r USA, studieavgift ved UW-Madison, kost og losji, samt noe lommepenger. Stipendiatene oppfordres til å reise i USA, og deler av stipendene er til dette formålet.

Hva kan du studere?
Stipendene gjelder kun for studier ved University of Wisconsin-Madison. The Apeland Viking Scholarship er knyttet mot studier innen kommunikasjon og PR, mens the Brittingham Viking Scholarship ikke er bundet til noe fagområde.
Som Apeland-stipendiat, vil du fordype deg innen kommunikasjon og PR i et svært anerkjent og prestisjefylt fagmiljø. Som Brittingham Viking-stipendiat, får du status som såkalt «special student» og kan velge mellom flere hundre kurs innen alle utdanningsretninger. Du kan komplettere dine kunnskaper, fordype deg i ditt fagområde, eller konsentrere deg om et nytt emne. For begge stipendene forventes det at du engasjerer deg aktivt i studentmiljøet i Madison.

Hva legges det vekt på?
Dette er ikke bare akademiske stipender. I tillegg til gode karakterer, er sosialt og politisk engasjement, samt tillitsverv og ledererfaring, kvaliteter vi er på jakt etter.

Hvordan søker jeg?
Skriv en fritt formulert søknad på engelsk på 1 side, hvor du forteller om deg selv, dine akademiske og personlige målsettinger, samt hvorfor du søker. Hvis du søker på Brittingham Viking-stipendet, fortell også om hvilket fagområde du ønsker å studere og hvorfor.
Legg ved CV på inntil 1 side, samt vitnemål og evt. attester du mener er relevante (disse kan leveres på norsk). Husk også å betale søknadsavgift og legge ved kvitteringen. Lever søknaden både i elektronisk format og hard copy. De som blir innkalt til intervju, blir kontaktet snarlig etter søknadsfristens utløp. Mer informasjon om organisasjonen finner du på http://www.uwalumni.com/brittingham-viking

Kan jeg søke på begge stipendene?
Ja, men vær klar over at The Apeland Viking Scholarship kun er for fagfeltet kommunikasjon og PR. Hvis du ønsker å søke på begge stipendene, spesifiser dette i søknadsbrevet ditt.

Spørsmål vedrørende stipendene kan rettes til Therese Alfsen, tlf. +47 92425149 (e.kl 17), eller bvo.norway@gmail.com
Søknadsavgift på NOK 150 betales til:

The Brittingham Viking Organization v/ Jon Dugstad
Kontonr: 9710 34 64505. Merkes: «Brittingham Viking Scholarship»
Elektronisk søknad sendes til: bvo.norway@gmail.com

Søknaden (hard copy) sendes til:

The Brittingham Viking Organization
v/ Therese Alfsen
Grefsenveien 51, 0485 Oslo