Muslimske Religiøse Plakater, utstilling ved HL-Senteret i Oslo

Richard Natvig har lagd en utstilling av muslimske religiøse plakater. Denne står utstilt på HL-senteret i Oslo.
Utstillingen er gratis, og vil stå frem til 1. August.

Utstilling sommeren 2008: Fromhet i bilder

På markeder, i bazarer, i butikker, i fortausboder og boder ved helligsteder, fra Marokko i vest til Indonesia i øst, og i den muslimske diaspora, selges masseproduserte muslimske religiøse bilder og plakater. Et utvalg av disse plaktene vil bli vist på HL-senteret sommeren 2008.
«Fromhet i bilder» er et samarbeid med dokumentasjons-, forsknings og formidlingsprosjektet «Muslimske religiøse populærbilder» ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR), Universitetet i Bergen. HL-senteret vil sommeren 2008 vise frem et utvalg av disse bildene. Utstillingen åpner 4. juni 2008 og stenger 1. august 2008.
Det er bilder med symboler for Gud, bilder med representasjoner av hellige personer: sufihelgener, Ali, Fatima, Hasan og Husayn, ja til og med profeten Muhammad selv. Det er Profetens stamtavle og etterslektstavle; det er bilder av islams hellige steder: den hellige moskéen med Kaba i Mekka, Profetens moské i Medina, Profetens grav, Klippedomen i Jerusalem, og helgengraver. Det er bilder med mytiske motiver, som al-Buraq (Profetens ridedyr under den nattlige reise til Jerusalem og reisen til de sju himler), det epokegjørende slaget ved Badr, og motiver knyttet til Kerbelamyten. Det er bilder av fromme mennesker, særlig barn og kvinner, i hengiven bønn eller under utførelse av pilgrimsreisen. Og det er tekster, kalligrammer og kalligrafier, med hadith- og Koransitater, og didaktiske tekster med f.eks. beskrivelse av islams religiøse plikter.

Pseudovitenskapelige narrestreker? Konspirasjonsteorier og okkultisme i historisk perspektiv

Tirsdag 1. april 2008 kl. 19.00.  

Landmark, Bergen kunsthall, Rasmus Meyers allé 5.
Gratis adgang.

Er historien i virkeligheten styrt av skjulte krefter? Er det de samme hemmelige kreftene som har stått bak den franske revolusjon, Hitler, Stalin, FN og nedleggelse av lokale postkontorer i Norge? Hva kjennetegner slike konspirasjonsteorier og hvorfor trives de så godt i moderne samfunn?
På selveste narredagen, 1. april, inviterer Den norske historiske forening (HIFO) Bergen til foredrag og diskusjon om konspirasjonsteorier og pseudovitenskap. Innleder er professor i moderne historie, Øystein Sørensen fra Universitetet i Oslo, og førsteamanuensis i religionsvitenskap Asbjørn Dyrendal fra NTNU. Sørensen interesserer seg særlig for politiske ideers historie – også det han velger å kalle «forskrudde ideer». Han vil ta utgangspunkt i sin nyeste bok Den største sammensvergelsen og drøfte konspirasjonsteorier og konspirasjonstenkning i et historisk perspektiv. Dyrendal har markert seg i media blant annet som forsker på satanisme og populærkultur og som redaktør for tidsskriftet Skepsis. Han vil ta for seg pseudovitenskap og okkulturens mainstreaming – hvilke betingelser gjør at pseudovitenskap og konspirasjonsteorier trives så godt i moderne samfunn? Etterpå vil de to samtale om «pseudohistorie», konspirasjonsteori og konspirasjonskultur, før det åpnes for spørsmål fra salen. 

HIFO Bergen ønsker alle interesserte velkommen til et engasjerende møte om et forførende tema

 

Fagkritisk dag

Førstkommende torsdag den 6. mars er det FAGKRITISK DAG. I den forbindelse arrangeres det en paneldebatt med Rolf Reber (kognitiv psykologi), Erik Waaler (teolog og forskninsleder på NLA), og fra vårt institutt kommer Einar Thomassen og Ingvild Gilhus.

Planen er en uformell diskusjon hvor hovedtemaet er en tverrfaglig forståelse av religion. I tillegg serverer FUR velsmakende lunsj og kaffi etter diskusjonen.

Dette er en god mulighet til å få et innblikk i andre fagdisipliner´s forhold til religionsvitenskap, og visa versa. Vi oppfordrer selvfølgelig alle studenter og andre interesserte til å møte opp!

Tidspunktet er 10.15-12.00 i Aud A (Sydneshaugen skole)

Hilsen Fagutvalget for Religionsvitenskap

Hva er egentlig romerretten?

Foredrag ved professor Edvard Vogt

 

Onsdag, 5. mars kl. 19 Hva er egentlig romerretten? Den fremholdes ofte som en av grunnene til å studere latin og et av romernes viktigste bidrag til ettertiden. MEN altså: Hva er den egentlig?

Dette vil vi få svar på onsdag 5. mars kl. 19. Da inviterer Norsk klassisk forbund  foredrag ved professor emeritus i jus, Edvard Vogt. Dette skjer i lokalene til klassisk seksjon ved Universitetet i Bergen, Strømgaten 54 (ved Nygårdsparken).

Alle er hjertelig velkommen!

Berit Borgen- "Klinisk Religionspsykologi- et fag med økende betydning"

 

Førstkommende Tirsdag (26 februar) kommer Berit Borgen og holder et foredrag om klinisk religionspsykologi. Hennes hovedbudskap er religionspsykologi som et viktig bidrag til psykiatrien og rusmiddelbehandlingen.

Dette foredraget gir oss som religionsstudenter en glimrende mulighet til å se hvordan religion blir brukt innenfor andre fagdisipliner, og kanskje å lære litt nytt om religionspsykologi.

Foredraget starter som vanlig kl. 18.00 i Aud. R på Sydneshaugen skole.

Vel Møtt!

 

Foredrag: "Død og Kremasjon i Hinduismen"

I morgen (tirsdag 29 januar) kommer Terje Østigård (kjent fra de 7 dødssyndene), og holder foredrag om død og kremasjon i hinduismen. Foredraget vil vare i ca. 1 time, med diskusjon og evt. spørsmål etterpå.

Tid og sted er som vanlig kl.18.00 i aud. R på sydneshaugen, og dette er særlig relevant for studenter på relv103.

Ønsker alle velkommen!