Ytringsfrihet i ulike kontekster. Perspektiver etter karikaturstriden

«Karikaturstriden i kjølvannet av Jyllandspostens Muhammed-tegninger skapte stor debatt om ytringsfriheten i mange verdenshjørner. Elisabeth Eide m.fl. har nå analysert mediedekningen av karikaturstriden i boken Transnational Media Events. The Mohammed Cartoons and the Imagined Clash of Civilizations. Vi vil diskutere hva vi har lært etter karikaturkontroversen. Hva ble konsekvensene av de ulike fortolkningene av og reaksjonene på Muhammed-tegningene, og hva kan vi lære av denne transnasjonale mediebegivenheten? Striden om Muhammed-tegningene er på ny blitt aktuell gjennom debatten som er rundt ytringsfrihet i forhold til FNs rasismekonferanse i Genève, 20-24 april. Muslimske land har ønsket å få inn formuleringer i resolusjoner som gjenspeiler en bekymring for at ”krigen mot terror” bidrar til økt rasisme og religiøs intoleranse. Dette finner mange vestlige land problematisk, fordi de oppfatter dette som et angrep på ytringsfriheten. Nasjoner som blant annet USA, Israel og Canada har trukket seg fra konferansen. Skal ytringsfriheten sikres 100 % eller bør man kunne sensurere krenkende ytringer om religion?»

Deltagere på seminaret er Flemming Rose, Kulturredaktør i Jyllands-Posten. Elisabeth Eide,  Seniorforsker ved Culcom, UiO, og nestleder i Norsk PEN. Frank Rossavik, Samfunnsredaktør i Morgenbladet. Bjørnar Borvik, Førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiB.

Tid: 17.4.2009 12.15 – 15.00
Sted: Egget, Studentsenteret

Se fullt program her Ytringsfrihet i ulike kontekster. Perspektiver etter karikaturstriden

Ytringsfriheten er ikke urokkelig (På Høyden)

Mellomalderanlegget på Selja i Nordfjord. Kloster og helgenstad.

selje_koster_2.jpg

Torsdag 2. april kl. 19.00-20.00 holder førsteamanuensis Alf Tore Hommedal ved Bergen
Museum
foredrag på Bergens Sjøfartsmuseum. Tittel på foredraget er: «Mellomalderanlegget
på Selja i Nordfjord. Kloster og helgenstad.»

Foredraget er åpent for alle. Gratis adgang.

Replikk slippfest: Mikaelsson om tidsåndens religiøse slalomferd

SLIPPEFEST FOR REPLIKK» #27 TIDSÅND

onsdag 1. april kl. 20:00 på Landmark

Replikk slipper igjen et eminent nummer, denne gangen med tema TIDSÅND.

Håkon Holm-Olsen viser animasjonsfilm.

Professor i religionsvitenskap ved UiB, Lisbeth Mikaelsson, holder et innlegg med tittelen «Hijab, healing og usynlige hjelpere – tidsåndens religiøse slalomferd».

Live K. Torvund fremfører dikt.

Mari Kvien Brunvoll spiller for oss.

«Mari Kvien Brunvoll spiller og synger sin egen blanding av jazz, elektronisk pop og countryblues. På scena kjører hun sin egen stemme gjennom loop- og effektpedaler. Zither, kalimba og klokkespill og diverse perkusjonsinstrumenter dukker innimellom inn i lydbildet. Med sine fengende komposisjoner, kreative arrangement og nydelige utstråling skaper Mari musikk du rett og slett blir glad i.»

Ut i de seine nattestimer byr Skantze opp til skamfull dans og kan friste med fengende eksotisk perler fra alle verdens hjørner, samt et dypdykk i 60-tallets svunnende rarieteter. Du kan blant annet forvente å høre psykedelia, garage, northern soul, r&b, yé yé, afrobeat, highlife og latin jazz.

VELKOMMEN TIL SLIPPEFEST!

Mer informasjon: http://www.uib.no/replikk
Billetter: Billett kjøpes i døra: 75 kr (med Replikk #27)

"Darwinism: Science, Philosophy and Religion"

Æresdoktor ved UiB, Michael Ruse, som til vanlig fungerer som Lucyle T. Werkmeister Professor & Director of HPS Program (Bristol University) gjester Egget på Studentsenteret 20 april.

Mer informasjon om arrangementet kan finnes her: Darwinism: Science, Philosophy and Religion – Has Darwinism become the new secular religion?

Fagkritisk Dag: En Religionsvitenskapelig Institusjon i Bergen?

Last ned: program (.pdf)

BOLK 1

En Religionsvitenskapelig Institusjon i Bergen?

Fagkritisk dag, Torsdag 5. Mars

STED: Aud R, SH. Skole
TID: 5. Mars, 1100-1400

Fagkritisk dag inviterer til å sette et kritisk søkelys på faget. I år har vi valgt å gjøre dette på to måter. Først ønsker vi å diskutere institusjonelle utviklinger de siste årene og hvordan dette kan relateres til religionsvitenskapelig fagidentitet, studenthverdag og fagtilbud. Om kvelden inviterer vi til en uformell og fagteoretisk diskusjon om sentrale begreper som brukes flittig i fagdiskursen.

1100 – 1130: Fra seksjon til faggruppe
Innledere: Christhard Hoffmann & Michael Stausberg

I 2007 gikk Seksjon for religionsvitenskap ved Institutt for klassisk filologi, russisk og religionsvitenskap over til å bli Faggruppe for religionsvitenskap ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. Hvordan står religionsvitenskap i det nye instituttet mellom to store fag som arkeologi og historie? Hvilke konsekvenser har den nye instituttordningen for studentene?

1130 – 1200: Fra master til PhD
Innledere: Christhard Hoffmann & Michael Stausberg

I fjor søkte ti stykker fra religionsvitenskap på ph. d-stillingene på HF. Ingen fikk. Hva ligger bak utvelgelsesprosessen? Hvilke utfordringer er knyttet til forsker-rekrutteringen ved religionsvitenskap?

1215 – 1300: Fra mellomfag til årstudium
Innledere: Ingvild S. Gilhus & Ronald Worley

Religionsvitenskap i Bergen representerer en av de største forskningsenhetene for religionsvitenskap i Europa. Før Bologna-reformen kunne man melde seg opp i grunn-, mellom- og hovedfag i religionsvitenskap. Hvorfor har vi ikke et bachelorprogram i religionsvitenskap? Er det ønskelig med et slikt bachelorprogram? Hva kan det religionsvitenskapelige miljøet i Bergen tjene på et slikt program? Hva tjener Universitetet i Bergen på det nåværende opplegget?

1315 – 1400: LUNSJ

BOLK 2

Religionsbegrepets støttekategorier

STED: STUDENTEN (klikk for kart)
TID: 5. Mars, 1700-2100

Vi vender blikket innover og på vår egen fagdiskurs. Noen begreper går igjen i alt fra bacheloroppgaver til doktorgradsteser. Noen begreper oppfattes som utdaterte, mens andre oppfattes som identitetsoppløsende. Hva bruker man disse begrepene til? Hvordan hjelper de oss til å si noe om ‘religion’?

I Bolk 2 inviterer vi til diskusjon av mange av religionsvitenskapens støttekategorier.

Innledere: Marit Amundsen, Christian Bull, Jonis Forland, Michael Hertzberg, Astrid Hovden, Janemil Kolstø, Knut Melvær, Elisabeth Moe, Lars Skybak, Pål Steiner, Håkon Tandberg, Åshild Thorsen og flere…

Det kan komme endringer i programmet.

1700: Introduksjon
Divinasjon
Guder
Kjønn
Lov
Myte
Symbol
Sekularisering
Sted
Stratifisering
Tekst
Visualitet
Ritual
Rom

2100: FAGFEST

Kjetterne og kirken – Fra antikken til idag

Sted: Studia, Studentsenteret
Tid: torsdag 26. februar kl. 14.00

Lisbeth Mikaelsson, Einar Thomassen, Jostein Børtnes og Ingvild Sælid Gilhus presenterer sine bidrag, og åpner for spørsmål.

Om boken:
Helt fra antikken til moderne tid har kristendommen trukket opp grensen mot annerledestenkende og deres avvik og definert det som kjetteri. Samtidig har kirkens lære blitt formet og utviklet i møtet med kjetterne.

Historien om kjetteriet er en historie om marginalisering, kirkepolitikk og definisjonsmakt. Man kan følge denne historien fra biskop Athanasius’ polemikk mot «arianerne» i det fjerde århundre til kristenfundamentalistiske angrep på New Age-bevegelsen i vår tid.

Arkeologi i Mellom-Egypt

Vår egen egyptolog Pål Steiner ved AHKR til å holde foredraget «Arkeologi i Mellomegypt.» i regi av Skålgropa på arkeologi.

Foredraget vil bli holdt 12. februar i seminarrom 1 på Institituttet, Øysteinsgt. 3. Dørene åpner klokken 19.00 og foredraget begynner klokken 19.30. Kom gjerne innom for en prat før foredraget. Det vil bli salg av «forfriskende» drikke.

Arrangementet på facebook

Se Indiana Steiner i action på Haukeland.

Velkommen!

Den sekulære ekstremismen

Lars Gule
Mohammad Usman Rana
Vebjørn Selbekk

«Det moderne norske samfunn er i økende grad preget av sekulær ensretting. For at pluralismen skal ivaretas, må degraderingen av troende mennesker opphøre».

Slik innleder medisinstudent Mohammad Usman Rana kronikken «Den sekulære ekstremismen» som vant Aftenpostens kronikkkonkurranse i 2008. Han mener at politisk korrekthet er en dominerende del av samfunnets tidsånd, som ofte går på bekostning av verdigrunnlaget til en religion. Religiøs overbevisning som går på tvers av det allment aksepterte, oppfattes som støy og lite viktig. Denne ensrettingen medfører utfordringer for troende – kristne så vel som muslimer, hevder han.

I hvilken grad skal religiøs praksis og argumentasjon godtas i offentligheten? Fortrenger politisk korrekthet ulike livssynsgrupper og det mangfoldet som eksisterer? Skal det være rom for uenighet, eller må religiøse ledere være i tråd med tidsånden?

Mange vil hevde at Usman Rana går for langt i sin skildring av det moderne norske samfunn, og at påstanden om sekulær ensretting er uholdbar. Lars Gule utfordrer i dag Usman Rana til debatt. I panelet sitter også Vebjørn Selbekk, landskjent etter sin rolle i karikaturstriden.

Sted: Egget, Studentsenteret
Dato: torsdag 05. februar 2009
Klokkeslett: 19:15

Møteleder: Fredrik Pande-Rolfsen

Innledere
Lars Gule- Førsteamanuensis, HiO, tidligere leder i Human-Etisk Forbund
Mohammad Usman Rana- Tidligere leder av Muslimsk Studentsamfunn og Norsk-pakistansk Studentersamfunn
Vebjørn Selbekk- Samfunnsredaktør i DagenMagazinet

Sikkert lurt å møte litt i god tid, UiBs største auditorium blir fort fullt.

Islam i læreplaner, lærebøger og læreruddannelser i Danmark (Tim Jensen)

Torsdag neste uke (5.2.) skal Tim Jensen fra det Syddanske Universitetet
i Odense holde en gjesteforelesning.

Temaet er «Islam i læreplaner, lærebøger og læreruddannelser i Danmark«.
Sted: Sydneshaugen skole, rom K.
Tid: 14:15.

Alle interesserte er hjertelig velkommen!