Nytt semester, masse ting!

Da er vi kommet i gang med et nytt semester og vi har planlagt mye!

Det planlagt fagfester som vanlig, den første er  i kveld så klart så møt opp! Det blir flere i løpet semesteret i tilfelle så ikke ha dårlig samvittighet hvis du ikke kan komme, du får muligheten igjen.

Vi skal også ha filmkvelder fremover. Den første blir 18 februar og vi skal vise Princess Mononoke! Vår filmansvarlig vil da prate litt om noen spennende elementer om filmen før vi kjører filmen.

Det mest spennende som vi gjør istand dette semesteret derimot, blir da så klart den store «Fagkritisk dag», som vil bli holdt 6 mars. Temaet i år vil bli «Religiøse minoriteter i Norge». Vi har kontakt med ulike religiøse minoritets grupper og det ser veldig lovende ut. Dette blir et spennende tema, som vi håper mest mulig vil ønske å møte opp på. Det vil også bli servert lunsj, kaffe og te som FUR spanderer på. Mer detaljert plan om dagen vil komme når vi har fått gjort dette. Dagen vil bli etterfølgt med en fagfest på kvelden og.

Da må folk ha en fin semester videre, så ses vi på arrangementene fremover. Følg med på Facebook siden vår (lenke nedenfor) for å få med dere arragementene som dukker opp.

https://www.facebook.com/groups/furbergen/

Hilsen folka fra FUR.

Roma Ekskursjon

Da har 15 heldige fra religionsvitenskap og arkeologi nettopp vært en uke i fantastiske Roma. På turen har vi blitt kjent med nye folk, sett nye plasser, nytt sol og varme, god mat og drikke. Turen har også vært utrolig lærerrik takket være professorene  som har vært med på turen

Vi har vært så heldige å hatt med oss Einar Thommasen, Simon Malmberg, Christian Bull og Ingvild Gilhus som har gitt oss en rundtur rundt omkring Roma. Vi har vært på plasser som Kapitol,  Forum,Colosseum, Ostia, Priscillias Katakomber og mye mer. Dagene har endt med en liten forelesning på det Norske Institutt i Roma hvor vi har blitt godt mottatt. Vi håper at denne turen er noe som kan fortsette å bli gjort, siden denne turen er noe alle bør oppleve. Hvis man er intressert i å ta noen fag i Roma, så er det mulig å gjøre det ved  Norske Institutt i Roma, se lenke for mer informasjon: http://www.hf.uio.no/dnir/

På fredag, 1.nov., er det også nye Fagfest, som også er for arkeologi og kulturvitenskap, noe vi gleder oss veldig mye til! Håper mest mulig kan møte opp for dette vil bli gøy!

11. nov. har vi også glede av å vise den fantastiske animasjonsfilmen fra Studio Ghibli «Chihiro og Heksene», bedre kjent som «Spirited Away».

Da ses vi på fagfesten og filmvisning 11. nov!

IMG_2213[1] IMG_2245[1] IMG_2317[1]Roma 1 Roma IMG_2168[1] IMG_2267[1] IMG_2262[1] IMG_2387[1] IMG_2305[1] IMG_2338[1] IMG_2318[1]

 

Gjennopplivning av FUR bloggen

Hei alle sammen!

Da har jeg påtatt meg ansvaret om å få litt liv i denne bloggen igjen, så jeg er bloggmester fra nå av. Som vanlig vil bloggen inneholde planer FUR har, samt skal jeg prøve å fikse litt bilder fra arrangementer vi skal holde og litt kjekke nyheter om den religiøse verden vi bor i.

Siden dette er mitt første innlegg skal jeg bare kort skrive litt om hvilke planer vi i FUR har planlagt for høsten.

Til å begynne med skal vi ha flere fagfester og 27.September blir det semesterets andre fagfest. Vi vil lage plakater og et facebook-arragement med mer informasjon om dette i løpet av uken så hold av datoen og ta med en venn!

14.oktober skal vi igjen ha filmvisning. Vil ikke røpe film, men et lite hint.. BRAINS!! 11.november har vi også planer om en til film som er litt mer familievennlig.

Vi prøver også å arrangere en liten ekskursjon i løpet av semesteret, og dette kommer vi tilbake til.

20-26 oktober reiser også noen av oss til Roma, så da vil bloggen bli pyntet med bilder og innlegg.

Vi kommer med mer informasjon om arragementene vi planlegger som tiden nærmer seg, så hold deg oppdatert enten på bloggen eller på vår FB: https://www.facebook.com/groups/furbergen/

Blogg out!

 

 

 

Religion og religionsforsking i konfliktområde

Fagutvalget for religionsvitskap inviterer til fagkritisk dag 2012: Religion og religionsforsking i konfliktområde

Torsdag 1. mars, Sydnesplass 12-13 rom 209
Korleis kan me forska på religion i konfliktområde? Kan me forska utan å ta side i konflikta? Denne dagen skal me sjå på spørsmål som desse med utgangspunkt i konkrete problemstillingar presentert av fire innleiarar med erfaring frå forsking i slike område. Det vil bli lagt opp til ei kort innleiing frå innleiarane fulgt av diskusjon blant deltakarane.

I tillegg spanderer fagutvalet gratis lunsj på alle deltakarar, og me har fagfest med quiz på kvelden.
Program

10:15    Islam og kvinnepolitikk i Sudan
Liv Tønnesen, politisk forskar ved CMI

11:15    Arkeologisk arbeid i Midtausten
Nils Anfinset, førsteamanuensis ved arkeologi, UiB

Ca 12    LUNSJ

13:15    Arbeid for Kirkens Nødhjelp under Taliban i Afghanistan
Arne Strand, politisk forskar ved CMI

14:15    Mellom forestillinger og vrangforestillinger – Feltarbeid om religion og politikk i Sri Lanka
Michael Hertzberg, stipendiat ved CMI

18:00    Fagfest med quiz!

Arrangementet er ope for alle interesserte. Fagkritisk dag vert arrangert av studentar ved religionsvitskap for andre studentar og tilsette ein gong i året. Opplegget erstattar vanleg undervisning denne dagen.

Meld deg på hendinga på facebook her | Fagutvalget si facebookside

Norrøn religionsfagfest!

2. februar kl 19, på Sydnesplass 12-13 rom 209, har FUR gleda av å invitera alle religionsstudentar på semesterets første fagfest!

I tillegg til godt lag og konsumering av det du måtte ønskja å ta med deg kan me by på snacks og eit spennande program: Ellen Ryland praktiserer åsatru, og kjem for å fortelja og svara på spørsmål om det.

Om Åsatru, frå Bifrost sine nettsider (bifrost.no): «Moderne åsatru er i hovedsak bygget på de førkristne religiøse tradisjoner her i Norden. Åsatrufellesskapet Bifrost har tatt mål av seg til å samle alle som ønsker å dyrke de gamle norrøne guder og holde den hedenske sed i hevd. Vi har vært registrert som et offisielt trossamfunn i Norge siden 1996, og er en paraplyorganisasjon som samler lag og enkeltmedlemmer fra hele landet.»

Ca kl 22 tek me turen til ein av byens serveringsstader. Vel møtt, anten du er med heile eller deler av kvelden!

Velkommen til nytt semester!

Fagutvalet ønskjer alle gamle og nye religionsstudentar velkomne tilbake til nytt semester. Følg med på denne sida framover for informasjon om kva som skjer utover våren.

For nye studentar: Kven er FUR?
Fagutvalet for religionsvitskap ved UiB (FUR) er ei gruppe for og av studentar som ønskjer å skapa eit godt sosialt miljø for studentane ved religionsvitskap. Me arrangerer fagfestar, ekskursjonar og foredrag, og me har jamlege filmkveldar. Arrangementa våre er opne for alle, og fokuset vårt er først og fremst på å skapa eit godt sosialt fellesskap. Du treng altså ikkje vera ein ekspert i religionsfaget for å vera med på det som skjer! Informasjon om arrangementa vert lagt ut på heimesida og facebookgruppa vår (sjå under).

I tillegg til å arrangera sosiale arrangement er fagutvalet religionsstudentane sitt talerøyr lenger opp i UiB-systemet. Leiaren av FUR er religionsstudentane sin representant i fagrådet.

Vil du vera med i fagutvalet? Me møtest om lag ein gong i månaden, og du vel sjølv kor mykje arbeid du er villig til å leggja ned. Som medlem får du ein sjanse til å vera med på å bestemma kva me skal arrangera og korleis, og du kan vera med på å påverka studiemiljøet ditt ved å ta opp saker som skal vidareformidlast til UiB.

Fagutvalsarbeid er ei arbeidserfaring som dei fleste arbeidsgivarar ser svært positivt på. I tillegg kan arbeidet hjelpa deg med å få gode venner og kontaktar som kan vera gode å ha om du vil satsa på religionsvitskap i framtida.

Besøk oss på heimesida vår, fur.uib.no (her er du jo alt), og meld deg inn i facebookgruppa vår, facebook.com/groups/furbergen for å halda deg oppdatert på kva som skjer! Vil du vera med i fagutvalet, har du idear om kva fagutvalet kan/bør gjera eller har du saker du vil at me skal ta opp med fakultetet? Då kan du kontakta oss på fur@uib.no.

 

Fagutvalet for religionsvitskap ved UiB (FUR) er ei gruppe for og av studentar som ønskjer å skapa eit godt sosialt miljø for studentane ved religionsvitskap. Me arrangerer fagfestar, ekskursjonar og foredrag, og me har jamlege filmkveldar. Arrangementa våre er opne for alle, og fokuset vårt er først og fremst på å skapa eit godt sosialt fellesskap. Du treng altså ikkje vera ein ekspert i religionsfaget for å vera med på det som skjer! Informasjon om arrangementa vert lagt ut på heimesida og facebookgruppa vår (sjå under).

I tillegg til å arrangera sosiale arrangement er fagutvalet religionsstudentane sitt talerøyr lenger opp i UiB-systemet. Leiaren av FUR er religionsstudentane sin representant i programrådet.

Vil du vera med i fagutvalet? Me møtest om lag ein gong i månaden, og du vel sjølv kor mykje arbeid du er villig til å leggja ned. Som medlem får du ein sjanse til å vera med på å bestemma kva me skal arrangera og korleis, og du kan vera med på å påverka studiemiljøet ditt ved å ta opp saker som skal vidareformidlast til UiB.

Fagutvalsarbeid er ei arbeidserfaring som dei fleste arbeidsgivarar ser svært positivt på. I tillegg kan arbeidet hjelpa deg med å få gode venner og kontaktar som kan vera gode å ha om du vil satsa på religionsvitskap i framtida.

Besøk oss på heimesida vår, http://fur.uib.no, og meld deg inn i facebookgruppa vår, http://tr.im/religionbergen for å halda deg oppdatert på kva som skjer! Vil du vera med i fagutvalet, har du idear om kva fagutvalet kan/bør gjera eller har du saker du vil at me skal ta opp med fakultetet? Då kan du kontakta oss på fur@uib.no.

Filmklubb: The Legend of Bagger Vance

Måndag 19. september på Ad Fontes

I filmklubben denne gongen viser me The Legend of Bagger Vance, som er eit Hollywood-forsøk på å laga ein versjon av Bhagavadgita. Me har flytta filmklubben til Ad Fontes, så no har me behagelege sitteplassar og servering i tillegg til film og godt humør!

Om filmen, frå IMDB:
«A disillusioned war veteran, Captain Rannulph Junah, reluctantly agrees to play a game of golf. He finds the game futile until his caddy, Bagger Vance, teaches him the secret of the authentic golf stroke which turns out also to be the secret to mastering any challenge and finding meaning in life.»

FUR arrangerer filmklubb annakvar måndag for alle religionsstudentar og andre som interesserer seg for religion. Her vil me visa filmar som kan vera interessante for deg som religionsstudent, men fokus er først og fremst på det sosiale. Etter filmvisningane pleier me å drikka øl/brus og skravla på Ad Fontes (det er sjølvsagt valfritt). Vel møtt!

Arrangement på facebook | Fagutvalget på facebook

Vil du vera med i fagutvalget?

Interessert i å vera med i fagutvalget? På fredag (09.09) kl 1230 har me møte i andre etasje i kantina på Sydneshaugen skole. Om du vil vera med er det berre å møta opp der eller senda meg ein mail på daniel.fitjar@student.uib.no.

Det viktigaste me må gjera på møtet på fredag er å få på plass desse verva:
– 2 studentrepresentantar i fagrådet (desse vert religionsstudentane sitt talerøyr i fagspørsmål, som til dømes eksamensordningar. Me treng helst ein representant frå bachelornivå til ein av desse plassane.)
– 2 arrangementsansvarlege (hovudsakleg fagfestorganisering, romreservasjon etc. – I haust skal me prøva å få til turar til hindutempelet og til moskeen, dei arrangementsansvarlege får jobben med å kontakta desse og avtala møte)
– 2 PR-ansvarlege (ein med ansvar for plakatar, og ein med ansvar for web, eller begge på begge deler. Desse informerer også jamleg på forelesningar. Derfor bør helst minst ein av dei vera på bachelornivå)
– Økonomiansvarleg.

Ein person kan gjerne ha fleire verv. Det er også mogeleg å vera medlem utan å ha noko verv, men heller hjelpa til når det trengst. Kor mykje arbeid du vel å leggja i fagutvalsarbeidet er heilt opp til deg.

Fagutvalsarbeid er ei arbeidserfaring som dei fleste arbeidsgivarar ser svært positivt på. I tillegg kan arbeidet hjelpa deg med å få gode venner og kontaktar som kan vera gode å ha om du vil satsa på religionsvitskap i framtida. Eg kan skriva attest på arbeidet som er gjort etter endt semester for dei som ønskjer det.

Håpar å sjå gamle og nye medlemmer på fredag!

Daniel

Filmklubb: Afghan Star

Måndag 05. september, Sydneshaugen Skole auditorium A

Det er tid for semesterets første filmklubb! Denne gongen viser me Afghan Star. Ta med deg snacks og gode venner!

Om filmen, frå IMDB:
«Afghan Star» is a TV show modeled on the UK’s «Pop Idol.» We join the 2008 contest when it’s down to nine contestants, and we focus on two women, Setara and Lema, and two men, Hameed and Rafi. We watch the two women in particular: Satara sings with emotion and includes dance in her final performance, an action that puts her life in danger; Lema is traditional, but her very appearance brings death threats. The three finalists are from different tribes, and each makes a plea for Afghan unity. The camera visits families watching the competition, there are comments from people in the street, and we return home with a nervous Setara. In Afghanistan, singing is an expression of freedom.

http://www.imdb.com/title/tt1334510/

FUR arrangerer filmklubb annakvar måndag for alle religionsstudentar og andre som interesserer seg for religion. Her vil me visa filmar som kan vera interessante for deg som religionsstudent, men fokus er først og fremst på det sosiale. Etter filmvisningane pleier me å drikka øl/brus og skravla på Kvarteret (det er sjølvsagt valfritt). Vel møtt!

Arrangement på facebook | Fagutvalget på facebook

3. MARS: FAGKRITISK DAG: Religionsvitere og religionskritikk

FUR ønsker velkommen til fagkritisk dag i religionsvitenskap!

STED: Dragefjellet, seminarrom 2

TID: 3. mars fra kl 10.15

Fagkritisk dag er en dag i året hvor vi ønsker å se på vårt eget fag og fagfelt fra et utenforperspektiv, for å prøve å se på emnet fra nye vinkler. I år har vi bestemt oss for å behandle begrepet religionskritikk, og alt det kan innebære både i samfunnet og i vårt arbeid med religionsvitenskap.

Vi inviterer deg til å si hva du vil om saken. Her følger noen
…spørsmål du kan ta utgangspunkt i:

Hva tenker du når du hører ordet religionskritikk? Er det ulike former
for religionskritikk? Hva er målet med religionskritikk(ene)?

Synes du religionsvitere skal drive med religionskritikk? Hvordan skal
religionsvitere eventuelt forholde seg til religionskritikk(ene) i sin
forskning, publisering og gjennom sin kommunikasjon med allmennheten?

Fagkritisk dag er også studentenes dag. Vi kommer til å invitere utenforstående til å uttrykke sine meninger om det temaet, men vi legger _ikke_ opp til en debatt hvor standpunkt «for» og «mot» religionskritikk skal bli dominerende. I stedet ønsker vi en debatt som kan gi oss nye synsvinkler og gode løsninger på problemstillingen.

Fagkritisk dag foregår på dagtid. Vi har ikke detaljene i programmet klart enda, men det vil inkludere følgende elementer:

En introduksjon i tematikkens religionsvitenskapelige historie, ved Jonas Svendsen

Faglunsj fra kl 12.00 – 12.45

Debatt studenter imellom

Vi jobber fortsatt med å få bidragsytere utenfra. Forhåpentligvis vil dette være en del av «sluttpakken», men vi tar forbehold om at det kan hende vi må begrense oss til debatt innenfra, eventuelt vise filmopptak som eksemplifiserer religionskritikk.

På denne måten håper vi å gi alle deltakere

1) En innføring i hva religionskritikk har vært
2) En økt bevissthet rundt religionskritikk og religionsstudentenes egne forhold til det

Vi håper du vil komme!!

OBS: Oppdateringer vil skje via Facebook og FUR sine websider.